برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1518 100 1
شبکه مترجمین ایران

حسن بن محمد

حسن بن محمد در دانشنامه اسلامی

حسن بن محمد
حسن بن محمد بن حنفیه، از محدّثان قرن اول، فرزند محمد بن حنفیه و نواده حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام می باشد.عمده شهرت او به سبب رساله وی درباره ارجاء است.
حسن بن محمد فرزند محمد بن حنفیه و نواده حضرت علی علیه السلام می باشد.
حسن بن محمد ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد: • حسن بن محمد اخی ترک، معروف به حُسام الدین چَلَبی، صوفی سده هفتم و یار و جانشین جلال الدین محمد مولوی• حسن بن محمد الوزان الزیاتی ، مشهور به لئون آفریقایی، آخرین مؤلف بزرگ جغرافیایی در قلمرو مغرب• حسن بن محمد حنفیه، از محدّثان قرن اول، فرزند محمد بن حنفیه و نواده حضرت علی بن ابی طالب (علیه السلام)• حسن بن محمد بورینی، ورینی، حسن بن محمد دمشقی صفّوری، شاعر، مورخ و فقیه شافعی• حسن بن محمد خلال، حافظ، محدّث، قاری و مؤلف قرن چهارم و پنجم• حسن بن محمد دیلمی، علامه فقیه، محدث بزرگ، عارف کامل، زاهد ناسک و واعظ متعظ• حسن بن محمد صاغانی، کنیه اش ابوالفضائل و لقّبش رضی الدین، لغوی و محدّث قرن ششم و هفتم• حسن بن محمدباقر حائری قزوینی، فقیه و متکلم امامی قرن چهاردهم
...
حسن بن محمد اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت های ذیل باشد: • حسن بن محمد مقری یونارتی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن پنج هجری• ابوعلی حسن بن محمد ابهری اصفهانی، از محدثین اصفهان در قرن سوم هجری• حسن بن محمد تمیمی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن ششم• ابوالمعالی حسن بن محمد ورکانی اصفهانی، از دانشمندان و ادبای قرن ششم هجری در اصفهان• سیدحسن بن محمد سادات خاتون آبادی اصفهانی، عالم فاضل زاهد، از علماء معروف اصفهان در دوره قاجاریه• ابن بوته حسن بن محمد اشعری اصفهانی، از محدّثین قرن سوم و چهارم هجری در اصفهان• ابن دکه ابوعلی حسن بن محمد معدل اصفهانی، از محدّثین قرن سوم و چهارم هجری• حسن بن محمد مظاهری کرونی اصفهانی، از ...


حسن بن محمد را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حسن بن محمد   • مفهوم حسن بن محمد   • تعریف حسن بن محمد   • معرفی حسن بن محمد   • حسن بن محمد چیست   • حسن بن محمد یعنی چی   • حسن بن محمد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حسن بن محمد

کلمه : حسن بن محمد
اشتباه تایپی : psk fk lpln
عکس حسن بن محمد : در گوگل

آیا معنی حسن بن محمد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )