برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1628 100 1
حقوق و دستمزد

حساب پس گرفتن

معنی حساب پس گرفتن در لغت نامه دهخدا

حساب پس گرفتن. [ ح ِ پ َ گ ِ رِ ت َ ] (مص مرکب ) وادار کردن مسئول یک بنگاه حسابدار را به روشن کردن حساب.

معنی حساب پس گرفتن به فارسی

حساب پس گرفتن
وادار کردن مسئول یک بنگاه حسابدار را به روشن کردن حساب

حساب پس گرفتن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حساب پس گرفتن   • مفهوم حساب پس گرفتن   • تعریف حساب پس گرفتن   • معرفی حساب پس گرفتن   • حساب پس گرفتن چیست   • حساب پس گرفتن یعنی چی   • حساب پس گرفتن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حساب پس گرفتن

کلمه : حساب پس گرفتن
اشتباه تایپی : pshf ~s 'vtjk
عکس حساب پس گرفتن : در گوگل

آیا معنی حساب پس گرفتن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )