برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1630 100 1
حقوق و دستمزد

حساب پس دادن


مترادف حساب پس دادن: ارائه کردن عملکرد ، پاسخ گو بودن، توضیح دادن، مجازات شدن، کیفر یافتن

معنی حساب پس دادن در لغت نامه دهخدا

حساب پس دادن. [ ح ِ پ َ دَ ] (مص مرکب ) روشن کردن حسابدار وضع معاملات را برای مسئول خود. || توضیح دادن و دلیل آوردن برای اعمال. روز قیامت باید از همه ٔ اعمال حساب پس داد.

معنی حساب پس دادن به فارسی

حساب پس دادن
روشن کردن حسابدار وضع معاملات را برای مسئول خود

معنی حساب پس دادن به انگلیسی

account (فعل)
حساب کردن ، شمردن ، محاسبه نمودن ، حساب پس دادن ، دانستن ، مسئول بودن ، ذکر علت کردن ، دلیل موجه اقامه کردن ، تخمین زدن ، نقل کردن
reckon (فعل)
شمردن ، حساب پس دادن ، فرض کردن ، عقیده داشتن ، خیال کردن ، محسوب داشتن ، روی چیزی حساب کردن ، گمان کردن

معنی کلمه حساب پس دادن به عربی

حساب پس دادن
احسب , حساب

حساب پس دادن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حساب پس دادن   • مفهوم حساب پس دادن   • تعریف حساب پس دادن   • معرفی حساب پس دادن   • حساب پس دادن چیست   • حساب پس دادن یعنی چی   • حساب پس دادن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حساب پس دادن

کلمه : حساب پس دادن
اشتباه تایپی : pshf ~s nhnk
عکس حساب پس دادن : در گوگل

آیا معنی حساب پس دادن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )