برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1391 100 1

حرف ربط


برابر پارسی: پیوند واژه، وات پیوند

معنی حرف ربط در لغت نامه دهخدا

حرف ربط. [ ح َ ف ِ رَ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) شمس قیس گوید: کلمه ای است که دو جمله را بهم می پیوندد و در اصطلاح صرف عربی آنرا حرف عطف مینامند. (المعجم فی معاییر اشعارالعجم ). بنا به تقسیم کلمات در دستور زبان فارسی ، یکی از نه قسم کلمه ، حروف ربط است و آنها عبارتند از حروف ربط بسیط: که. چه. چون. و. اگر. تا و حروف ربط مرکب : اگرچه. چنانکه. چنانچه. چونکه. همینکه و مانند اینها.

معنی حرف ربط به فارسی

حرف ربط
کلمه ایست که دو جمله را بهم پیوند دهد و در اصطلاح زبان عربی حرف عطف است

حرف ربط در دانشنامه ویکی پدیا

حرف ربط
حَرفِ رَبط یا پیوندواژه یا پیوندواژ واژه ای است که دو عبارت یا دو واژه را به یکدیگر پیوند دهد و از جهت ساختار بر دو گونه است: مفرد و مرکب.
و
یا
پس
اگر
نه
را
چون
چه
تا
اما
باری
خواه
زیرا
که
لیکن
نیز
ولی
هم
حرف ربط مفرد یا هم معنی. نمونه ها:
حرف ربط مرکب مجموعه ای از دو یا چند واژه است که معمولاً یکی از آن ها حرف ربط یا حرف اضافهٔ ساده است و اغلب علاوه بر این که کار حرف ربط را انجام می دهند، نقش قیدی هم دارند. نمونه ها:
حروف ربط واژه هایی هستند که دو واژه یا دو جمله را به هم پیوند می دهند و آن ها را هم پایهٔ یکدیگر می سازند یا جمله ای را به جمله ای دیگر ربط می دهند و یکی را وابستهٔ دیگری قرار می دهند.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

حرف ربط در دانشنامه آزاد پارسی

در اصطلاح دستور زبان، کلمه یا گروه کلماتِ نامستقلّی که دو جمله یا دو کلمه را به هم پیوند می دهد و هم پایۀ هم می سازد، یا جملۀ پیرو را وابستۀ جملۀ پایه می کند. حرف ربط یا پیوند از نظر ساختمان به دو دستۀ ساده و مرکب و از نظر عملکرد به وابستگی و همپایگی تقسیم می شود. الف: حرف ربط ساده بیش از یک تکواژ نیست، مثلِ و، هم، که، تا، چون، اگر. ب: حرف ربط مرکب گروه کلماتی است که قابل تجزیه به اجزای کوچک ترِ معنی دار باشد. ساختمان آن از یک حرف ربط ساده و یک جزء دیگر که ممکن است ضمیر اشاره یا اسم یا حرف اضافه باشد به وجود می آید. مثلِ همین که، چنان که، چنان چه، اگرچه، از بس که، چون که. ج: حرف ربط همپایگی (یا: حرف عطف) آن است که دو یا چند جملۀ هم پایه را به هم پیوند می دهد یا کلماتی را که در جمله یک نقش دارند به هم عطف می کند. مثلِ «مرد لقمه فرونهاد و برخاست و برفت»، «ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند». د: حرف ربط وابستگی حرف ربطی است که جملۀ پیرو را وابستۀ جملۀ پایه می کند و معمولاً در آغاز یا وسط جملۀ پیرو قرار می گیرد. مهم ترین آن ها عبارت است از تا، اگر، چون، به مجرد این که، همین که، موقعی که. مثال: «موقعی که خورشید طلوع کند، حرکت می کنیم»، «تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد».

ارتباط محتوایی با حرف ربط

حرف ربط در جدول کلمات

حرف ربط
که
حرف ربط و حرف عطف
یا

معنی حرف ربط به انگلیسی

conjunction (اسم)
اتصال ، پیوستگی ، عطف ، اقتران ، ربط ، حرف ربط ، ترکیب عطفی ، حرف عطف ، زوج
conjunctive (صفت)
حرف ربط ، عطفی ، ربط دهنده
what (ضمير)
کدام ، چه ، چقدر ، چه نوع ، حرف ربط ، هر چه ، چه اندازه ، انچه ، چه مقدار

معنی کلمه حرف ربط به عربی

حرف ربط
ما

حرف ربط را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پرنیا
این دو واژه اربی می باشند و پارسی جایگزین، این است:
واک آپْت vãkãpt (واک= حرف + آپت= ربط از سنسکریت: آپتی ãpti)
نیک
برابر پارسی: پیوند واژه
حمیدرضا دادگر_فریمان
که. چه. چون. و. اگر. تا و حروف ربط مرکب : اگرچه. چنانکه. چنانچه. چونکه. همینکه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• حرف ربط در جدول   • نشانه های ربط   • حرف اضافه   • لیست حروف اضافه فارسی   • حروف ربط در انگلیسی   • انواع حرف اضافه   • حرف اضافه چیست   • حرف نشانه   • معنی حرف ربط   • مفهوم حرف ربط   • تعریف حرف ربط   • معرفی حرف ربط   • حرف ربط چیست   • حرف ربط یعنی چی   • حرف ربط یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حرف ربط
کلمه : حرف ربط
اشتباه تایپی : pvt vfx
عکس حرف ربط : در گوگل

آیا معنی حرف ربط مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )