برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1674 100 1
شبکه مترجمین ایران

حدیث معضل

معنی حدیث معضل در لغت نامه دهخدا

حدیث معضل. [ ح َ ث ِ م ُ ض َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) یکی از دوازده قسم حدیث ضعیف است. رجوع به حدیث شود.

معنی حدیث معضل به فارسی

حدیث معضل
یکی از دوازده قسم حدیثهای ضعیف است

حدیث معضل در دانشنامه اسلامی

حدیث معضل
حدیث معضل از اقسام خبر واحد است.
حدیث معضل از اصطلاحات علم درایه است.
خصوصیت حدیث معضل
حدیث معضل حدیثی را گویند که از اسناد آن دو راوی یا بیشتر سقط شده باشد. برخی جایگاه سقوط راوی را به میانه اسناد اختصاص داده و گفته اند: حدیث معضل حدیثی است که از وسط اسناد آن، دو راوی یا بیشتر افتاده باشد. برخی تعمیم داده و گفته اند: حدیث معضل حدیثی است که از ابتدا یا میانه یا آخر اسناد آن، دو راوی یا بیشتر سقط شده باشد. حدیث معضل به این معنا از اقسام حدیث مرسل است.گاهی حدیث معضل بر حدیثی اطلاق می شود که مشکل در مفاد آن است نه در سند.
حدیث معضل
این صفحه مدخلی از فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام است
حدیث معضل - از اصطلاحات علم درایه و - حدیثی را گویند که از اسناد آن دو راوی یا بیشتر سقط شده باشد. برخی جایگاه سقوط راوی را به میانه اسناد اختصاص داده و گفته اند: حدیث معضل حدیثی است که از وسط اسناد آن، دو راوی یا بیشتر افتاده باشد. برخی تعمیم داده و گفته اند: حدیث معضل حدیثی است که از ابتدا یا میانه یا آخر اسناد آن، دو راوی یا بیشتر سقط شده باشد.
حدیث معضل به این معنا از اقسام حدیث مرسل است. گاهی حدیث معضل بر حدیثی اطلاق می شود که مشکل در مفاد آن است نه در سند.
جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد 3، صفحه 274 .
حدیث معضل سندی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به خبری گفته می شود که از سلسله سند آن دو نفر پشت سر هم یا بیشتر حذف شده باشد.
یکی از اقسام حدیث مرسل به معنی اعم حدیث معضل سندی است.
تعاریف معضل سندی
در تعریف «حدیث معضل سندی» اقوال مختلفی است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود:۱- حدیثی است که از سلسله سند آن دو متن یا بیشتر پشت سر هم حذف گردیده باشد.۲- حدیثی است که از سلسله سند آن بیش از یک نفر، قبل از تابعی حذف شده باشد.۳- حدیثی است که از سلسله سند آن بیش از یک نفر، قبل از صحابی حذف ش ...

حدیث معضل را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• حدیث مسند   • حدیث مرفوع   • اعتبار حدیث مرسل   • معنی مرسل   • معنی حدیث معضل   • مفهوم حدیث معضل   • تعریف حدیث معضل   • معرفی حدیث معضل   • حدیث معضل چیست   • حدیث معضل یعنی چی   • حدیث معضل یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حدیث معضل

کلمه : حدیث معضل
اشتباه تایپی : pnde luqg
عکس حدیث معضل : در گوگل

آیا معنی حدیث معضل مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )