برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1672 100 1
شبکه مترجمین ایران

حدیث مضطرب

معنی حدیث مضطرب در لغت نامه دهخدا

حدیث مضطرب. [ ح َ ث ِ م ُ طَ رِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) یکی از دوازده قسم حدیث ضعیف است. رجوع به حدیث شود.

معنی حدیث مضطرب به فارسی

حدیث مضطرب
یکی از دوازده قسم حدیثهای ضعیف است

حدیث مضطرب در دانشنامه اسلامی

حدیث مضطرب
حدیث مضطرب این عنوان از اصطلاحات در علم درایه می باشدوبه حدیثی که سند یا متن نقل مختلف شده باشد.
به حدیثی مضطرب اطلاق می کنند که متن یا سند آن و یا هر دو، مختلف و متفاوت نقل شده باشد؛ خواه از یک راوی یا بیشتر. اضطراب در سند، مانند اینکه راوی گاه سند را مثلًا از پدر، از جدش نقل کند و گاه از جدش بدون واسطه و گاهی از غیر آن دو، و اضطراب در متن، مانند اینکه حدیث را یک بار به گونه ای (مثلًا با زیادی) و یک بار به گونه ای دیگر (با نقصان) نقل کند.
حکم حدیث مضطرب
اضطراب از اسباب ضعف حدیث به شمار می رود، به شرط آنکه هر دو حدیث از لحاظ صحت و غیر آن، برابر باشند و یکی بر دیگری ترجیح نداشته باشد؛ و در صورت ترجیح، مانند اینکه راوی یکی اضبط از راوی دیگری باشد، روایت اضبط مقدم می شود. البته در جایی که اضطراب موجب اختلاف در حکم یا خدشه در سند روایت نگردد و حدیث، دیگر شرایط صحّت را داشته باشد، حجت خواهد بود و به مفاد آن عمل می شود.
حدیث مضطرب
این صفحه مدخلی از فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام است
این عنوان از اصطلاحات علم درایه است.
به حدیثی مضطرب اطلاق می کنند که متن یا سند آن و یا هر دو، مختلف و متفاوت نقل شده باشد؛ خواه از یک راوی یا بیشتر. اضطراب در سند مانند این که راوی گاه سند را مثلًا از پدر، از جدش نقل کند و گاه از جدش بدون واسطه و گاهی از غیر آن دو و اضطراب در متن، مانند این که حدیث را یک بار به گونه ای (مثلًا با زیادی) و یک بار به گونه ای دیگر (با نقصان) نقل کند.
اضطراب از اسباب ضعف حدیث به شمار می رود، به شرط آن که هر دو حدیث از لحاظ صحت و غیر آن، برابر باشند و یکی بر دیگری ترجیح نداشته باشد؛ و در صورت ترجیح، مانند این که راوی یکی اضبط از راوی دیگری باشد، روایت اضبط مقدم می شود.
البته در جایی که اضطراب موجب اختلاف در حکم یا خدشه در سند روایت نگردد و حدیث، دیگر شرایط صحت را داشته باشد، حجت خواهد بود و به مفاد آن عمل می شود.
جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد 3، صفحه 272 .
...

حدیث مضطرب در دانشنامه ویکی پدیا

حدیث مضطرب
علم درایه دارای اصطلاحاتی است که یکی از آن اصطلاحات «حدیث مضطرب» است. در واقع چندگانگی در حدیث؛ چه در متن یا سند را گویند یعنی یک بار به طوری نقل شده باشد و جایی دیگر به طور دیگری بیان شده باشد. حالا چه اضطراب از طرف راوی های متفاوت باشد و چه از طرف نگارندگان حدیث و مؤلف ها
اگر که اضطراب سند روایت را مخدوش نکند یا حکم را به اختلاف نکشاند و بقیه شرایط صحت حدیث برقرار باشد حدیث مضطرب حجت است
اگر از نظر صحت و غیر آن دو حدیث مضطرب مساوی باشند، اضطراب از علل ضعف حدیث است و در صورت برتری یک حدیث از آن دو (مثلاً یک راوی اضبط باشد) اضبط را برمی گزینند


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

حدیث مضطرب را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حدیث مضطرب   • مفهوم حدیث مضطرب   • تعریف حدیث مضطرب   • معرفی حدیث مضطرب   • حدیث مضطرب چیست   • حدیث مضطرب یعنی چی   • حدیث مضطرب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حدیث مضطرب

کلمه : حدیث مضطرب
اشتباه تایپی : pnde lqxvf
عکس حدیث مضطرب : در گوگل

آیا معنی حدیث مضطرب مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )