برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1605 100 1
شبکه مترجمین ایران

حجر اغبر

معنی حجر اغبر در لغت نامه دهخدا

حجر اغبر. [ ح َ ج َ رِ اَ ب َ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) نوعی سنگ. (نزهةالقلوب ).

معنی حجر اغبر به فارسی

حجر اغبر
نوعی سنگ

حجر اغبر را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حجر اغبر   • مفهوم حجر اغبر   • تعریف حجر اغبر   • معرفی حجر اغبر   • حجر اغبر چیست   • حجر اغبر یعنی چی   • حجر اغبر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حجر اغبر

کلمه : حجر اغبر
اشتباه تایپی : p[v hyfv
عکس حجر اغبر : در گوگل

آیا معنی حجر اغبر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )