برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1601 100 1
شبکه مترجمین ایران

حجر اخاطیس

معنی حجر اخاطیس در لغت نامه دهخدا

حجر اخاطیس. [ ح َ ج َ رِ اَ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) یشب أبیض. (بحر الجواهر چاپی ). و در برخی نسخه های خطی : احاطیس ، الشب الابیض با حاء مهمله و شب بدون یاء آمده است. و در حرف یاءگوید: یشب حجر یتخذ منه خاتم... و ینفع المعده...

معنی حجر اخاطیس به فارسی

حجر اخاطیس
یشب ابیض

حجر اخاطیس را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حجر اخاطیس   • مفهوم حجر اخاطیس   • تعریف حجر اخاطیس   • معرفی حجر اخاطیس   • حجر اخاطیس چیست   • حجر اخاطیس یعنی چی   • حجر اخاطیس یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حجر اخاطیس

کلمه : حجر اخاطیس
اشتباه تایپی : p[v hohxds
عکس حجر اخاطیس : در گوگل

آیا معنی حجر اخاطیس مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )