برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1603 100 1
شبکه مترجمین ایران

حجر آسیوس

معنی حجر آسیوس در لغت نامه دهخدا

حجر آسیوس. [ ح َ ج َ رِ س ِ ] (ع اِ) سنگ شوره. نمک چینی. بارود باروت. ثلج الصین. حسین خلف گوید، یعنی سنگ شوره چه آسیوس بیونانی شوره را گویند، و آنرا نمک چینی خوانند. (برهان قاطع). و ابن البیطار در مفردات آورده است : هوالبارود وقد ذکرته فی الباء و اهل مصر یعرفونه بثلج الصین.

معنی حجر آسیوس به فارسی

حجر آسیوس
سنک شوره نمک چینی بارود باروت

حجر آسیوس را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حجر آسیوس   • مفهوم حجر آسیوس   • تعریف حجر آسیوس   • معرفی حجر آسیوس   • حجر آسیوس چیست   • حجر آسیوس یعنی چی   • حجر آسیوس یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حجر آسیوس

کلمه : حجر آسیوس
اشتباه تایپی : p[v Hsd,s
عکس حجر آسیوس : در گوگل

آیا معنی حجر آسیوس مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )