برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1664 100 1
شبکه مترجمین ایران

حجت استوار

معنی حجت استوار در لغت نامه دهخدا

حجت استوار. [ ح ُج ْ ج َ ت ِ اُ ت ُ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) کنایت از کتب آسمانی است عموماً و قرآن کریم خصوصاً. (برهان قاطع). قرآن. (مجموعه ٔ مترادفات ص 272). قرآن مجید. (شرفنامه ٔ منیری ) :
رساننده ٔ حجت استوار. نظامی.

معنی حجت استوار به فارسی

حجت استوار
کنایت از کتب آسمانی عموما و فر آن کریم خصوصا

حجت استوار را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حجت استوار   • مفهوم حجت استوار   • تعریف حجت استوار   • معرفی حجت استوار   • حجت استوار چیست   • حجت استوار یعنی چی   • حجت استوار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حجت استوار

کلمه : حجت استوار
اشتباه تایپی : p[j hsj,hv
عکس حجت استوار : در گوگل

آیا معنی حجت استوار مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )