برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1423 100 1

حبل الورید

معنی حبل الورید در لغت نامه دهخدا

حبل الورید. [ ح َ لُْل وَ ] (ع اِ مرکب ) رگ گلو. (مهذب الاسماء). رگ جان. رگ گردن. (ترجمان جرجانی ). رگی است میان حلقوم و علبادین. رگ گردن و پی ، میان کتف ساره. (دستور اللغه ٔ ادیب نطنزی ). عرق فی العنق. (معجم البلدان ):
ز بوی خلقش حبل الورید یافت حیات
ز فر لطفش حبل المتین گرفت بها.
خاقانی.

معنی حبل الورید به فارسی

حبل الورید
( اسم ) ۱- رگ گردن رگ گلو (( زبوی خلقش حبل الورید یافت حیات زفرلطفش حبل المتین گرفت بها . )) ( خاقانی ) توضیح در قر آن سوره ۵٠ آیه ۱۵ آمده : (( و نحن اقرب الیه من حبل الورید . )) ( و مابدو نزدیکتریبم از رگ گردن ) ۲ - ورید وداج داخلی .
رگ گلو

معنی حبل الورید در فرهنگ فارسی عمید

حبل الورید
رگ گردن، شاهرگ، رگ گلو.

حبل الورید در جدول کلمات

حبل الورید را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیرضا طابی
ما انسانها را خلق کردیم واز وسوسه ها واندیشهای نفس او کاملا آگاهیم که از رگ گردن به او نزدیک تریم
P.
رگ گردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• حبل الورید در جدول   • معنی مقابل تنگنا   • معنی حبل الوريد   • حبل الورید چیست   • معنی حبل الورید در جدول   • هبل یعنی چه   • حبل الورید یعنی چه؟   • معنی ابهت   • مفهوم حبل الورید   • تعریف حبل الورید   • معرفی حبل الورید   • حبل الورید یعنی چی  

توضیحات دیگر

معنی حبل الورید
کلمه : حبل الورید
اشتباه تایپی : pfg hg,vdn
عکس حبل الورید : در گوگل

آیا معنی حبل الورید مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )