برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1341 100 1

حالت های ماده

حالت های ماده در دانشنامه آزاد پارسی

حالت های مادّه (states of matter)
شکل های جامد، مایع یا گاز مواد. جامد، مایع یا گازبودن ماده بستگی به دمای ماده و فشار وارده بر آن دارد. تغییر حالت در دماهای معینی صورت می گیرد که به نقطۀ ذوب و نقطۀ جوش موسوم اند. نظریۀ جنبشی وابستگی حالت ماده را به جابه جایی و آرایش اتم ها یا مولکول های آن شرح می دهد. اتم ها یا مولکول های گاز در فضای خالی به صورت تصادفی حرکت می کنند و ظرف خود را، به هر شکل و اندازه، پر می کنند. گازها را می توان با سردکردن به مایع تبدیل کرد، زیرا بر اثر سردکردن سرعت حرکت مولکول ها پایین می آید و نیروی جاذبۀ لازم برای اتصال آن ها به یکدیگر فراهم می شود. مایعات سطح تراز تشکیل می دهند و شکل ظرف را به خود می گیرند. اتم ها یا مولکول های آن ها موقعیت های ثابتی را اشغال نمی کنند، ولی برای جابه جایی نیز آزادی کامل ندارند. جامدات شکل خود را حفظ می کنند، به طوری که اتم ها یا مولکول های آن ها حرکت نمی کنند و صرفاً حول موقعیت های ثابت ارتعاش می کنند؛ از آن جمله است ارتعاش مولکول ها یا اتم ها در شبکه های بلوری. گاز یونیزه شدۀ داغ یا پلاسما را اغلب حالت چهارم ماده می نامند، ولی کریستال مایع، کلوئید و شیشه را نیز می توان در این مقوله جای داد. تغییر حالت زمانی واقع می شود که گاز متراکم و به مایع یا مایع به جامد تبدیل شود. تغییرات مشابهی در زمان ذوب جامد و تبدیل آن به مایع یا تبخیر مایع و تبدیل آن به گاز صورت می گیرد. دستۀ اول این تغییرات با سردکردن و دسته دوم با گرم کردن صورت می گیرند. در تغییری غیرعادی، با نام تصعید، جامد مستقیماً به گاز تبدیل می شود و از حالت مایع عبور نمی کند. ازجمله دی اکسید کربن جامد (یخ خشک) به گاز دی اکسید کربن تصعید می شود.

حالت های ماده را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حالت های ماده   • مفهوم حالت های ماده   • تعریف حالت های ماده   • معرفی حالت های ماده   • حالت های ماده چیست   • حالت های ماده یعنی چی   • حالت های ماده یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حالت های ماده
کلمه : حالت های ماده
اشتباه تایپی : phgj ihd lhni
عکس حالت های ماده : در گوگل

آیا معنی حالت های ماده مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )