برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1649 100 1
شبکه مترجمین ایران

حادث

/hAdes/

مترادف حادث: تازه، جدید، نو ، اتفاق، پیشامد، واقع، وقوع، آفریده ، مخلوق

متضاد حادث: قدیم، آفریدگار، خالق

برابر پارسی: پیشآمد

معنی حادث در لغت نامه دهخدا

حادث. [ دِ ] (ع ص ) نعت فاعلی از حدوث. نو. تازه . نوشده. نوشونده. (مهذب الاسماء). نوآورده. ج ، حوادِث. (تاج العروس ). || (اصطلاح فلسفه ) مُحدَث ، مقابل قدیم. آنکه آغاز دارد. || جرجانی در تعریفات آرد: الحادث مایکون مسبوقا بالعدم و یسمی حدوثا زمانیا و قد یعبرعن الحدوث بالحاجة الی الغیر ویسمی حدوثا ذاتیا. || حدیث کننده. ج ، حادثین. حادثون. حدّاث. (مهذب الاسماء). حوادث. (تاج العروس ).

حادث. [ دِ ] (اِخ ) نام موضعی است بساحل دریای یمن.

معنی حادث به فارسی

حادث
تازه، نو، نوشونده، آنچه تازه پدید آمده، ضدقدیم
( اسم ) آنچه نو پدید آمده تازه نو مقابل قدیم . توضیح حادث در فلسفه بر دو معنی اطلاق شده : الف - وجود چیزی بعد از عدم آن بنحو بعدیت زمانی که حادث بحدوث زمانی نامند در مقابل قدیم زمانی . ب- نیازمند بغیر و علت که آنرا حادث بحدوث ذاتی نامند مقابل قدیم ذاتی که ذات حق باشد ( شرح حکمه العین ۸۹ فرع. ) یا حادث و قدیم. ۱ - نو و کهنه. ۲- موجودی که نبود و بود شد و موجودی که از آعاز بوده و هست و خواهد بود .
نام موضعی است بساحل دریای یمن
( مصدر ) ۱ - بظهور رسیدن پدید آمدن . ۲ - خلق شدن ایجاد گردیدن .
( مصدر ) ۱ - بظهور رسیدن پدید آمدن . ۲ - خلق شدن ایجاد گردیدن .
( مصدر ) ۱ - بظهور رسیدن پدید آمدن . ۲ - خلق شدن ایجاد گردیدن .

معنی حادث در فرهنگ معین

حادث
(دِ) [ ع . ] (اِفا.) تازه ، نو.

معنی حادث در فرهنگ فارسی عمید

حادث
تازه پدیدآمده.
* حادث شدن: (مصدر لازم)
۱. رخ دادن، روی دادن، اتفاق افتادن.
۲. پیدا شدن، پدید آمدن.

حادث در جدول کلمات

حادث
تازه ، نو
حادث شدن اما در هم ریخته
حودث
حادث شدن و پدید آمدن
حدوث
درام حادث های جان هلیکات در سال 2009 با بازی ویگو مورتنسن
جاده

حادث را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حادث   • حادث یعنی چه   • حادث وقدیم   • فرشته وحی به چه چیز توصیف شده است   • حادث و قدیم در فلسفه   • حادث ذاتی و زمانی   • قرآن حادث است یا قدیم؟   • حادث یا قدیم بودن قرآن به چه معناست   • مفهوم حادث   • تعریف حادث   • معرفی حادث   • حادث چیست   • حادث یعنی چی  

توضیحات دیگر

معنی حادث

کلمه : حادث
اشتباه تایپی : phne
آوا : hAdes
نقش : صفت
عکس حادث : در گوگل

آیا معنی حادث مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )