برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1593 100 1
شبکه مترجمین ایران

حاج ابراهیم کلانتر

حاج ابراهیم کلانتر در دانشنامه ویکی پدیا

حاج ابراهیم کلانتر
حاج اِبراهیم کلانتَر از بزرگان شیراز بود که در حکومت زندیه مراحل ترقی را طی کرد و از آنجا که چندی کلانتری شیراز را به عهده داشت، به حاجی ابراهیم خان کلانتر مشهور شد. او هنگام حمله آقا محمدخان به شیراز به لطفعلی خان خیانت کرد و دروازه شهر را هنگام برگشت از جنگ بر روی او بست.
ابراهیم کلانتر
سپهر، ناسخ التواریخ قاجاریه، ج ۱، تهران، ۱۳۵۳، اسلامیه
خورسندی، علی، زندگی سیاسی حاج ابراهیم کلانتر، تهران، اوحدی، ۱۳۷۷
دانش، سیاوش، ابراهیم خان کلانتر، تهران، اناهیتا،۱۳۴۷
افشاری، پرویز، صدر اعظم های قاجاریه، تهران، وزارت امور خارجه، ۱۳۷۲.
گلی پور، مهدی، بررسی حیات سیاسی میرزا ابوالحسن خان شیرازی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه آزاد نجف اباد اصفهان.
حاج ابراهیم کلانتر سومین پسرحاج هاشم شیرازی کدخدای محلات حیدری نشین شیراز بود. پدر حاج هاشم که محمود نام داشت، از بازرگانان توانگر شیراز بود و مدرسه هاشمیه را در آن شهر بنیاد نهاده بود. او از خاندان هاشمیان قزوین بود که از کلیمیانی بودند که به ادعا مسلمان شده بودند. پس از درگذشت حاج هاشم، فرزند او حاج ابراهیم، کلانتر برخی از محلات حیدری نشین شیراز گردید و ظاهراً در روزگار پادشاهی کریم خان زند نیز در همین مقام ماند. چندی نیز به عنوان منشی وارد دستگاه میرزا محمد، کلانتر فارس شد. حاج ابراهیم به تدریج بر اثر کفایت و کاردانی، کدخدای همه محلات حیدری نشین شیراز شد. زمانی که علیمرادخان زند در ۱۱۹۶ق/ (بر شیراز دست یافت، گروهی و از آن میان حاج ابراهیم کلانتر را به اصفهان فرستاد و نیز او را ۴۰ هزار تومان جریمه کرد. پس از مرگ او در ۱۱۹۹ق) حاج ابراهیم به شیراز بازگشت. او در این هنگام جعفرخان زند را یاری رساند که فرمانروایی شیراز را در دست بگیرد و به پاداش خدمت از سوی وی به جای میرزا محمد کلانتر، به کلانتری ایالت فارس منصوب گردید. از این زمان حاج ابراهیم به عنوان یکی از بزرگان فارس و نزدیکان خاندان زند، موقعیت مناسبی یافت و روز به روز بر مقام و اهمیت او افزوده شد.
لطفعلی خان زند از سال ۱۲۰۳ق. که به جای پدرش بر تخت نشست، همواره با حملات آغا محمدخان قاجار روبرو بود. او اواسط ذی الحجه ۱۲۰۵ شنید که آغا محمدخان به سوی آذربایجان تاخته و اصفهان ر ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

حاج ابراهیم کلانتر را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی سیریزی
حاج اِبراهیم کلانتَر از بزرگان شیراز بود که در حکومت زندیه مراحل ترقی را طی کرد و از آنجا که چندی کلانتری شیراز را به عهده داشت، به حاجی ابراهیم خان کلانتر مشهور شد. او هنگام حمله آقا محمدخان به شیراز به لطفعلی خان خیانت کرد و دروازه شهر را هنگام برگشت از جنگ بر روی او بست.
وی در زمان دومین شاه قجری یا قاحاری به صدراعظمی و به لقب اعتمادالدوله رسید ولی در روز اول ذی الحجه ۱۲۱۵ قمری (۲۶ فروردین ۱۱۸۰ه. ش.) او را دستگیر کردند و به طالقان فرستادند. حدود یک ماه بعد به دستور شاه قاجار، چشم او را میل کشیدند و زبانش را بریدند و به قتلش رساندند. بیشتر فرزندان و بستگان او نیز سرنوشتی مشابه داشتند. بنابر قولی دیگر او را به بند کشیده و از سقف مطبخ عمارت پادشاهی آویزان کردند. دیگ بسیار بزرگی را پر از آب نموده و هیزم فراوان زیر آن روشن کردند تا آب داخل دیگ بجوش آمد و سپس ابراهیم خان کلانتر را آرام آرام با طناب به داخل دیگ آبجوش فرو بردند و به قتل رسید. دارایی‌های او به نفع شاه ضبط شد و سمتش به میرزا محمدشفیع آصف‌الدوله رسید.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حاج ابراهیم کلانتر   • مفهوم حاج ابراهیم کلانتر   • تعریف حاج ابراهیم کلانتر   • معرفی حاج ابراهیم کلانتر   • حاج ابراهیم کلانتر چیست   • حاج ابراهیم کلانتر یعنی چی   • حاج ابراهیم کلانتر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حاج ابراهیم کلانتر

کلمه : حاج ابراهیم کلانتر
اشتباه تایپی : ph[ hfvhidl ;ghkjv
عکس حاج ابراهیم کلانتر : در گوگل

آیا معنی حاج ابراهیم کلانتر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )