برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1538 100 1
شبکه مترجمین ایران

جیوه

/jive/

مترادف جیوه: زیبق، سیماب

معنی جیوه در لغت نامه دهخدا

جیوه. [ جی وَ / وِ ] (اِ) ژیوه. سیماب. زیبق. فرار. آبک. معرب پهلوی زیوندک (زنده ). فلزی است بصورت مایعی بسیار سنگین ،وزن مخصوص آن 13/6، سیمین فام و درخشان (بهمین مناسبت آنرا سیماب گویند). در 38/9 منجمد شود و در 357 درجه بجوش آید. ابوالارواح. (فرهنگ فارسی معین ). سیماب را گویند، سرد و تر است در دویم شپش و کنه را بکشد، جرب و حکه را نافع باشد. تصعید آن به این طریق کنند که بستانند سیماب را و با نیم وزن آن قلعی داخل کنندو به وزن هر دو زاج سوخته و به وزن زاج خشت پخته و به وزن مجموع تلک بریان کرده که آلوچه ٔ کوهی باشد و همه را در صلایه انداخته با آب ترنج و آن میوه ایست معروف بسایند تا نیک سائیده شود بعد از آن در دیگی نو که بگل اندوده باشند کرده سر آنرا محکم ببندند و آهسته آهسته آتش کنند تا بریان شود و همچنین هفت نوبت با آب ترنج بسایند و در دیگ کنند و بریان سازند بعد از آن در شیشه ای که بگل علکت اندوده باشد، کنند و آتش نرم نرم میکرده باشند تا تصعید کند و همچنین سه مرتبه تصعید کنند تا آنکه مانند دانه ٔ مروارید سفید گردد وآن سم قاتل است و بکارهای دیگر نیز آید. (برهان ).

معنی جیوه به فارسی

جیوه
( اسم ) فلزیست بصورت مایعی بسیار سنگین وزن مخصوص آن ۱۳/۶ سیمین فام و درخشان ( بهمین مناسبت آنرا سیماب گویند ) . در۳۸/۹- منجمد شود و در ۳۵۷ درجه بجوش آید ابوالارواح .
[ گویش مازنی ] /jive/ جان – حیات – زندگی
[ گویش مازنی ] /jivaye denyaa/

معنی جیوه در فرهنگ معین

جیوه
(وِ) [ معر. ] (اِ.) سیماب ، فلزی است نقره ای رنگ که از مادة معدنی شنجرف به دست می آید و گاهی به طور خالص در طبیعت وجود دارد. وزن مخصوصش ۶/۱۳ است که در دمای ۳۵۷ درجه به جوش می آید و در تقریباً ۴٠ زیر صفر درجه منجمد می گردد.

معنی جیوه در فرهنگ فارسی عمید

جیوه
عنصری نقره ای رنگ که در حرارت متعارفی مایع می شود و در ۴۰ درجه زیر صفر منجمد می گردد. در ساختن بارومتر و برای جیوه دادن آیینه به کار می رود. از مادۀ معدنی سرخ رنگی به نام شنجرف به دست می آید. هرگاه شنجرف را حرارت بدهند جیوه به صورت بخار از آن خارج می شود و آن را در ظرف های مخصوص سرد می کنند و بعد جمع آوری می کنند. گاهی هم به حالت خالص در طبیعت پیدا می شود، سیماب، آبک، زیبق، مرکور.

جیوه در دانشنامه اسلامی

جیوه
جیوه از فلزات است و از آن در باب طهارت و خمس نام برده اند.
جیوه فلزی نقره ای رنگ و مایع می باشد.
احکام جیوه
جیوه از معادن و محکوم به احکام آن همچون وجوب اخراج خمس آن است. در نجس شدن ملاقات کننده نجاست صرف مایع بودن آن کافی نیست؛ بلکه باید ملاقات کننده قابلیت تأثر و انفعال را نیز داشته باشد. از این رو، مایعی همچون جیوه با ریختن در ظرف نجس خشک نجس نمی شود.

جیوه در دانشنامه ویکی پدیا

جیوه
جیوه، ژیوه یا سیماب نام یک عنصر شیمیایی با نماد Hg و عدد اتمی ۸۰ است. جیوه در زبان فارسی به معنی زنده و در زبان های دیگر نیز با نام های نقرهٔ زنده یا hydrargyrum هم شناخته می شود. در یونانی "hydr" به معنی آب و "argyros" به معنی نقره است. جیوه یک عنصر سنگین بلوک دی است و تنها فلزی است که در شرایط استاندارد دما و فشار مایع است. عنصر دیگری که در این شرایط مایع باشد، برم است. فلزهای دیگر مانند سزیم، فرانسیم، گالیم و روبیدیم در دمایی بالاتر از شرایط استاندارد ذوب می شوند. دمای ذوب −۳۸٫۸۳ °C و نقطهٔ جوش ۳۵۶٫۷۳ °C . جیوه نیز از این قرار است .نبو
رسوب های جیوه در سراسر زمین پیدا می شود، اما بیشتر به صورت شنگرف (سولفیدهای جیوه) این رنگدانهٔ قرمز شنگرفی بیشتر از راه کاهش شنگرف بدست می آید. شنگرف بسیار سمّی است به ویژه اگر گرد و غبار آن بوییده یا خورده شود. راه دیگر مسمویت جیوه قرار گرفتن در برابر ترکیب های حل شدنی جیوه در آب است مانند کلرید جیوه(II) یا متیل جیوه، تنفس بخار جیوه یا خوردن خوراک های دریایی آلوده به جیوه.
جیوه در دماسنج، فشارسنج (بارومتر، مانومتر)، فشارسنج خون، کلید جیوه ای، شیرهای شناور و دیگر ابزارها. البته به دلیل زهرآگین بودن این عنصر، تلاش شده تا از فشارسنج های خون و دماسنج های جیوه ای در بیمارستان ها پرهیز شود و به جای آن از ابزارهای الکلی، آلیاژهای اوتکتیک مانند گالینستان، ابزارهای الکترونیکی یا با پایهٔ ترمیستور بهره برده شود. اما همچنان کاربرد جیوه در زمینهٔ پژوهش و ساخت مواد آمالگام دندانی برای پرکردن دندانها پابرجا است. جیوه کاربرد نوری هم دارد: اگر جریان الکتریسیته از بخار جیوهٔ درون یک لولهٔ فسفری گذرانده شود، موج های کوتاه فرابنفش پدید می آید در اثر این موج ها فسفر به درخشش می افتد و نور مرئی تولید می شود (مانند لامپ مهتابی).
واژهٔ جیوِه، زیوَه یا ژیوَه در پارسی میانه به صورت ژیوگ بوده است که از فعل زیویدن (شکل دیگری از زیستن) ساخته شده است و به معنای زنده است. در زبانهای دیگر هم این عنصر به نام نقره زنده خوانده می شود. در اشعار فارسی هم به جنبه زنده بودن جیوه اشاره زیادی شده است.
عکس جیوه
...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

جیوه در دانشنامه آزاد پارسی

جیوِه (mercury)
جیوِه
(یا: نقره مایع، سیماب) عنصری فلزی، به رنگ خاکستری نقره ای، سنگین، با نماد Hg، برگرفته از واژه ای لاتینی به معنای عطارد، با عدد اتمی۱ ۸۰، و جرم اتمی نسبی۲ ۲۰۰.۵۹. مایعی متحرک و چگال، با نقطه ذوب پایین (۳۸.۸۷- درجۀ سانتی گراد) است. منبع عمدۀ آن سنگ معدن شنگرف۳، (سولفور جیوه، HgS) است و گاهی نیز به صورت فلز آزاد۴ در طبیعت یافت می شود.کاربردها. آلیاژهای جیوه با فلزات دیگر را ملغمه (آمالگام۵) می نامند. در دندانپزشکی، نوعی ملغمۀ جیوه ـ نقره۶ را برای پر کردن حفره ای دندان به کار می برند. جیوه در صنعت نیز کاربردهای بسیار دارد، از آن جمله است تهیۀ داروها و مواد شیمیایی، لامپ های بخار جیوه، یکسوکننده های قوس۷، سوئیچ های کنترل توان. از جیوه همچنین برای ساختن فشارسنج ها و دماسنج های مختلف ازجمله فشارسنج هوا و دماسنج طبی استفاده می شود.
خطرات. جیوه سمّی انباشتی است که ممکن است زنجیرۀ مواد غذایی را آلوده کند و باعث ناراحتی های روده ای و کلیوی شود. همچنین، باعث نقض زاد و ولد در انسان می شود. سازمان جهانی بهداشت۸ حد مجاز جیوه را حدود۰.۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم بافت ماهیچه ای اعلام کرده است. در ژانویه ۱۹۹۸، اداره حفاظت از محیط زیست ایالات متحده۹ بیشترین مقدار مجاز این عنصر را۰.۱ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، برابر یک پنجم مقدار مجاز سازمان بهداشت جهانی، اعلام کرد. صنایعی که ترکیبات آلی جیوه، مانند دی متیل جیوه۱۰، را در دریا تخلیه می کنند، مسبب عمدۀ آلودگی سمی جیوه در نیمۀ آخر قرن ۲۰ بوده اند. از ۱۹۵۳ تا ۱۹۷۵، براثر تخلیۀ فاضلاب های حاوی ترکیبات آلی جیوه، در خلیج میناماتا۱۱ و انباشت آن ها در بدن ماهی ها و حلزون های صدف دار، ۶۴۸هزار نفر از مردم دهکدۀ میناتامای ژاپن مسموم شدند که وضع ۱۱۵ نفر از آن ها وخیم شد.
تاریخچه. این عنصر را هندی ها و چینی های باستان کشف کردند. همچنین، در مقبره های مصر، با قدمت ۳۵۰۰ سال نیز یافت می شود. جیوه را کیمیاگران به نام خدای حرکت سریع۱۲ و به سبب سیّالیت اش نام گذاری کردند.
کاربرد. در معدن کاری جیوه با طلا ملغمه تشکیل می دهد، لذا در معادن طلا و برای استخراج طلا از رسوبات کم ارزش۱۳ آن به کار می رود. هرسال حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ تن جیوه در حوضه رودخانۀ آمازون مصرف می شود. در ۱۹۹۰، غلظت جیوه در ماهیان ...

جیوه در جدول کلمات

جیوه
ابک
جیوه و سیماب
ابک
جیوه کیمیاگران
ابک

معنی جیوه به انگلیسی

mercury (اسم)
تیر ، پیک ، پیغام بر ، عطارد ، جیوه ، سیماب ، دزد ماهر ، یکی از خدایان یونان قدیم
quicksilver (اسم)
جیوه ، سیماب

معنی کلمه جیوه به عربی

جیوه
زيبق
زيبقي

جیوه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ناصر
مرکور
علی دوستی نوگورانی
ابک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• جیوه در جدول   • جیوه قرمز   • قیمت جیوه   • خرید جیوه   • انواع جیوه   • معنی جیوه   • کاربرد های جیوه   • فروش جیوه   • مفهوم جیوه   • تعریف جیوه   • معرفی جیوه   • جیوه چیست   • جیوه یعنی چی   • جیوه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی جیوه

کلمه : جیوه
اشتباه تایپی : [d,i
آوا : jive
نقش : اسم
عکس جیوه : در گوگل

آیا معنی جیوه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )