جیر امئن

شبکه مترجمین ایران

گویش مازنی

/jir omaen/ پایین آمدن – فرود آمدن

معنی یا پیشنهاد شما