برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1358 100 1

جوجه را آخر پاییز می شمارند

جوجه را آخر پاییز می شمارند

معنی ضرب المثل -> جوجه را آخر پاییز می شمارند
نتیجه کار آخرش مشخص می شودنباید از ابتدا زیاد دلخوش و امیدوار بود.

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Figure
The proof is in the pudding.
The idiom is usually stated the proof is in the pudding and means that the end result is the mark of the success or failure of one's efforts or planning. The phrase may also be used in the past and future tenses: the proof will be/was in the pudding.
امین جهانگرد
don't count your eggs before they're hatched

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی جوجه را آخر پاییز می شمارند   • مفهوم جوجه را آخر پاییز می شمارند   • تعریف جوجه را آخر پاییز می شمارند   • معرفی جوجه را آخر پاییز می شمارند   • جوجه را آخر پاییز می شمارند چیست   • جوجه را آخر پاییز می شمارند یعنی چی   • جوجه را آخر پاییز می شمارند یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی جوجه را آخر پاییز می شمارند
کلمه : جوجه را آخر پاییز می شمارند
اشتباه تایپی : [,[i vh Hov ~hddc ld alhvkn
عکس جوجه را آخر پاییز می شمارند : در گوگل

آیا معنی جوجه را آخر پاییز می شمارند مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )