برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1470 100 1

جنایت

/jenAyat/

مترادف جنایت: بزه، جرم، خلاف، گناه، آدمکشی، جنحه، قتل

برابر پارسی: تبهکاری، بزهکاری

معنی جنایت در لغت نامه دهخدا

جنایت. [ ج ِ ی َ ] (از ع ، اِ) گناه. || (مص ) گناه کردن. (غیاث ) (آنندراج ). || چیدن میوه از درخت. (کشاف اصطلاحات الفنون ) (ربنجنی ). بکسر جیم و تخفیف نون ، در اصل چیدن میوه از درخت باشد ونقل به ایجاد و احداث شر و سپس بخود شر وز آن پس بفعل حرام شده است چنانچه در کتاب المغرب اشاره بدین معنی نموده است. و در خزانه گفته که جنایت هر فعلی باشد که آنرا منع کرده باشند و متضمن زیانی نیز باشد و جنایت یا نسبت به عِرْض و ناموس است و آن عبارتست ازقذف یا ناسزا گفتن و یا غیبت کردن و یا جنایت نسبت بمال است و آن عبارتست از غصب یا دزدی یا خیانت و یاجنایت نسبت بنفس است و آن عبارتست از کشتن و دار آویختن و خبه کردن و به آتش سوزاندن و یا جنایت نسبت به اطراف بدن باشد و آن عبارتست از بریدن و شکستن و شکافتن سر و بیرون آوردن چشم. و برخی دیگر گفته اند جنایت اسم است هر فعل حرام را شرعاً ولی در عرف فقهاء جنایت را اختصاص داده اند به آنچه نسبت به اطراف و اعضاء بدن یا نسبت بنفس باشد. این بود خلاصه ٔ آنچه در جامعالرموز و بیرجندی راجع بجنایت نوشته است. (کشاف اصطلاحات الفنون ) (تعریفات ). || (اصطلاح حقوق جزا) یکی از اقسام چهارگانه ٔ جرم است و مجازات آن اعدام یا حبس مؤبد یا حبس موقت با اعمال شاقه یا حبس مجرد یا تبعید یا محرومیت از حقوق اجتماعی است. رجوع به مجموعه ٔ قانون اساسی ص 115 و رجوع به جنحه شود.
- جنایت پیشگی ؛ عمل جنایت پیشه.
- جنایت پیشه ؛ جنایتکار.
- جنایت ستان ؛ گیرنده ٔ جنایت :
تربتش از دیده جنایت ستان
غربتش از مکه جبایت ستان.
نظامی.
- جنایت شعار ؛ جنایت پیشه.
- جنایت کار؛ جانی. گناهکار.
- جنایت کاری ؛ گناهکاری.
- جنایت کردن ؛ گناه کردن.
و رجوع به جنایة شود.

جنایة. [ ج ِ ی َ ] (ع مص )گناه کردن. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (آنندراج ).گناه کردن و شور انگیختن. (تاج المصادر). || گناه جستن بر کسی. (منتهی الارب ) (آنندراج ). رجوع به جنایت شود. || چیدن میوه را. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (آنندراج ). بار از درخت باز کردن. (تاج المصادر). || میوه چیدن فرمودن کسی را. (منتهی الارب ...

معنی جنایت به فارسی

جنایت
گناه کردن، مرتکب گناه شدن، تبهکاری، جرم وگناه
۱-( مصدر ) گناه کردن بزه کردن . ۲- ( اسم ) تباه کاری بزه کاری . ۳- ( اسم ) گناه بزرگ . جمع : جنایات .
[war crime] [حقوق] بی رحمی بیش از اندازه در طول جنگ همراه با نقض یک پیمان یا معاهدۀ بین المللی
[crime against humanity] [حقوق] جنایت سهمناکی که دربرگیرندۀ رشته اعمال نظام مندی است و غالباً با پنهان کاری مقامات رسمی صورت می گیرد و وجدان جامعۀ بشری را متأثر می کند

معنی جنایت در فرهنگ معین

جنایت
(جِ یَ) [ ع . ] (مص ل .) گناه کردن . ج . جنایات .

معنی جنایت در فرهنگ فارسی عمید

جنایت
۱. (حقوق) جرم و گناه بزرگ، مانند جرح و قتل.
۲. گناه، جرم.

جنایت در دانشنامه اسلامی

جنایت
جِنایت، اصطلاحی در فقه و حقوق ، به معنای وارد کردن هرگونه صدمه به تمامیت جسمانی افراد، که کیفری شرعی ، مانند قصاص یا دیه ، دارد.
واژه عربی جنایت در لغت به معنای چیدن میوه از درخت و نیز گناه و جرم ی است که ارتکاب آن موجب کیفر در دنیا و آخرت می شود. برخی از واژه شناسان معنای اول را معنای حقیقی آن و کاربرد آن را در معنای دوم ، مجازی دانسته اند.معنای عامِ واژه جنایت در متون دینی ، معادل واژه ذنب یا معصیت است ، یعنی ارتکاب گناه و انجام دادن هر کار حرام یا تعدی به مال یا جان افراد یا چیز دیگر، از جمله در برخی احادیث می باشد.
در منابع فقهی
و به تبع آن در منابع فقهی به ویژه در فقه حنفی ، جنایت به معنای ارتکاب کارهای حرام به هنگام احرام حج یا کارهای ممنوع در محدوده حرم به کار رفته ، ولی مفهوم اصلی واژه جنایت در متون فقهی ــ که در واقع ، اصطلاح خاص فقهی شده وارد آوردن صدمه بدنی به دیگری است ؛ یعنی ، کشتن دیگری یا ایجاد جراحت ، شکستگی و مانند این ها در بدن او. در احادیث نیز واژه جنایت به این مفهوم به کار رفته است . بر این اساس ، معنای مشهور جنایت در منابع فقهی هرگونه فعل یا ترک فعل یا تسبیب است که موجب وارد آمدن خسارت جانی و بدنی بر دیگری شود و عقوبتی برای آن مقرر شده باشد. فقها گستره اصطلاح جنایت را به انسان اختصاص نداده و آن را شامل وارد کردن آسیب بدنی در حیوانات یا اتلاف (نابود کردن ) حیوان و نیز وارد شدن خسارت به توسط حیوانات دانسته اند. با این همه ، در پاره ای منابع فقهی جنایت در مفهومی وسیع تر و فراتر از صدمه زدن به تمامیت جسمانی انسان و حیوان به کار رفته است .مثلاً، در برخی منابع ، خساراتی که حیوانات به اموال دیگران می زنند نیز جنایت خوانده شده است . بر این اساس ، برخی مؤلفان با توجه به استناد جنایت به حیوان در این منابع ، جنایت را نه از مقوله جرم بلکه نوعی اتلاف دانسته اند، ولی فقها در مورد ایجاد زیان های مالی ، به جای واژه جنایت ، بیشتر از واژگانی چون غصب ، نَهْب ، سرقت و اتلاف استفاده کرده اند.
اقسام
جنایت به لحاظ ماهیّت به قتل و ضرب و جرح؛ به لحاظ متعلق به جنایت بر انسان و حیوان و به لحاظ داشتن و نداشتن قصد آسیب رسانی به عمد، شبه عمد و خطایی تقسیم می گردد.ابن حمزۀ طوسی ، فقیه امامی قرن ششم ، جنایات را ...

ارتباط محتوایی با جنایت

معنی جنایت به انگلیسی

villainy (اسم)
پستی ، خاتوله ، فرومایگی ، جنایت ، تبه کاری ، شرارت ، بد ذاتی
crime (اسم)
گناه ، جرم ، جنایت ، بزه ، تبه کاری ، تقصیر ، بدکاری
felony (اسم)
جنایت ، بزه ، تبه کاری ، بدکاری ، شرارت

معنی کلمه جنایت به عربی

جنایت
جريمة ، إجرامٌ
الجريمة المدبرة
دموي , سرير
الجريحة البشعة ، الجريحة الشنيعة ، الجريمة الوحشية
الجريمة المدبرة
الجريمة المتعمدة
الجريمة النکراء
الجريحة البشعة ، الجريحة الشنيعة ، الجريمة الوحشية
سرير , مجرم
أجرَمَ
إجرامٌ

جنایت را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی
این واژه در ریشه پارسى ست و تازیان (اربان) ریشه ٣ حرفى آن (جَنَىَ) را از واژه جَن Jan اوستایى به معناى زدن، کشتن برداشته و جانى ، جنایة ، مجنى ، مجنى علیه و ... را ساخته اند!!! جن Jan دراوستا ریشه ى چندین کُنش در پارسى ست براى مثال : زدن Zadan زنیدن Zanidan
که واج ج در آن به ز بدل شده و به صورت اوستایى پیشوندى : اُ-جن O-Jan : برزمین زدن ، به خاک کوفتن، قتل کردن که در پهلوى به صورت اوژنتن Ojantan و در پارسى درى بشکل اوژندن Ojandan درآمده .. همتایان این واژه در پارسى : ریپتکى Riptaki (پهلوى: ریپْتَکیهْ: جنایت ،
قتل، شرارت) ، جَنِش Janesh (پهلوى: جَنیشْنْ : جنایت ، قتل عام ، کشتار) ، ژتارى Jatari (پهلوى: ژتاریهْ : جنایت ، ضرب ، قتل ، کشتار) ، کُشِشKoshesh (پهلوى: کُشیشْنْ : از کُشتن : کشتار ، جنایت ، قتل) ، مَرنْجِنیتارى Marnjenitari (پهلوى: مَرنْجِنیتاریهْ : جنایت
، ویرانگرى ، قتل ، کشتار) در پهلوى مَرنْجِنیتن Marnjenitan : کُشتن ، اعدام-تخریب-منهدم-فاسد-نابود کردن )
شهروز
شرارتی
شهریار آریابد
در پهلوی " ریپتکی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
Khudaidad Azizyar
چ
جنایت چیست درpdf
Genoa cheese Genoa cheese

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• جنایت زنان ایرانی   • تعریف جنایت   • جنایت ایران   • معنی جنایت   • جنایت ویکی پدیا   • اخبار خیانت زن به شوهر   • جنایت چیست   • حوادث خیانت به همسر   • مفهوم جنایت   • معرفی جنایت   • جنایت یعنی چی   • جنایت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی جنایت
کلمه : جنایت
اشتباه تایپی : [khdj
آوا : jenAyat
نقش : اسم
عکس جنایت : در گوگل

آیا معنی جنایت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران