برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1428 100 1

جمهوری

/jomhuri/

برابر پارسی: مردمی، مردم سالاری

معنی جمهوری در لغت نامه دهخدا

جمهوری. [ ج َ ] (اِ) شراب کهنه ٔ انگوری را گویند، و بعضی شرابی را گفته اند که سال بر آن گذشته باشد، و بعضی گفته اند شراب مثلث است یعنی سه من شراب انگوری را بجوشانند تا یک من شود، و بعضی دیگر گویند شراب جمهوری آنست که بعد از جوشانیدن یک من به نیم من آید. (برهان ). و رجوع به ماده ٔ بعد شود.

جمهوری. [ ج ُ ی ی ] (ع اِ) شرابی است مسکر یا نبید انگور که سه سال بر وی گذشته باشد. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). آب انگوری که جوشیده شود تا حدی که نصف حجم آن بخار گردد. وجه تسمیه ٔ این قسم آب انگور جوشیده بدان جهت است که تهیه ٔ آن عمومیت داشته و با وجود آنکه تا حدی سکرآوربوده مصرفش معمول و مشروع بوده است. آب انگور غلیظشده. (فرهنگ فارسی معین ). و رجوع به ماده ٔ قبل شود.

جمهوری. [ ج ُ ] (ص نسبی ، اِ) طرز حکومتی که رئیس آن (رئیس جمهور) از جانب مردم کشور برای مدتی محدود انتخاب میشود. جمهوریت در عربی به این معنی مستعمل است و جمهوری بمعنی طرفدار حکومت مذکور وجمهوریخواه است. (فرهنگ فارسی معین ). امروز در عربی جمهور بضم اول و سوم بمعنی حکومتی که زمام آن بدست نمایندگان ملت و رئیس آن رئیس جمهور خوانده شود و جمهوری بمعنی طرفدار حکومت مزبور استعمال شود. (حاشیه ٔ برهان چ معین از دزی ).

معنی جمهوری به فارسی

جمهوری
رژیم وطرزحکومت که بجای پادشاه یک تن ازطرف مردم، کشورانتخاب میشودبرای مدت معین ورئیس جمهورگوین
( صفت ) ۱- طرز حکومتی که رئیس آن ( رئیس جمهور ) از جانب مردم کشور برای مدتی محدود انتخاب میشود. توضیح در عربی باین معنی ( ( جمهور ) ) مستعمل است و جمهوری معنی طرفدار حکومت مذکور و جمهوریخواه است . ۲- آب انگوری که جوشیده شود تا حدی که نصف حجم آن بخار گردد. وجه تسمی. این قسم آب انگور جوشیده بدان جهت است که تهی. آن عمومیت داشته و با وجود آنکه تا حدی سکر آور بوده مصرفش معمول و مشروع بوده است آب انگور غلیظ شده .
شرابی است مسکر یا نبیند انگور که سه سال بر وی گذشته باشد آب انگوری که جوشیده شود تا حدی که نصف حجم آن بخار گردد وجه تسمیه این قسم آب انگور جوشیده بدانجهت است که تهیه آن عمومیت داشته و با وجود آنکه تا حدی مسکر آور بوده مصرفش معمول و مشروع بوده است آب انگور غلیظ شده .

معنی جمهوری در فرهنگ معین

جمهوری
( ~.) [ ع . ] (اِ.) نوعی از حکومت که رییس آن از سوی مردم کشور برای مدتی محدود برگزیده شود و آن انواع مختلف دارد: جمهوری اسلامی ، جهموری سوسیالیستی ، جمهوری دموکراتیک ، جهموری فدرال و غیره .

معنی جمهوری در فرهنگ فارسی عمید

جمهوری
۱. نظام و حکومتی که به جای پادشاه یک تن از طرف مردم برای مدت معینی به عنوان رئیس جمهور انتخاب می شود.
۲. (اسم) [مجاز] کشوری که این نظام در آن حاکم است: جمهوری اسلامی ایران.
۳. [قدیمی] شراب انگور که چند سال بر آن گذشته و غلیظ شده باشد، شراب مسکر، شراب کهنه.
طرفدار حکومت جمهوری.
= رئیس جمهور

جمهوری در دانشنامه اسلامی

جمهوری آذربایجان که یکی از مناطق مهم شیعه نشین در جهان اسلام به شمار می آید، از دیر باز علما و مراجع بسیاری را به دنیای علمی اسلام معرفی کرده است. علمای آذربایجان در خارج کشور خود هم مشهورند، به طوری که در عراق، ایران، سوریه، عربستان، علاوه بر تدریس دروس عالی اسلامی و تربیت شاگردان بسیار، برخی از آنها مرجعیت شیعه را هم بر عهده گرفته بودند.
سرزمین آذربایجان مساحتی به اندازه ۸۶ هزار و ۶۰۰ کیلومتر مربع را در بر می گیرد. این سرزمین منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره باغ که بیشتر ساکنان آن ارمنی هستند، و جمهوری ناپیوسته نخجوان را نیز که به واسطه مرزهای ارمنستان از آذربایجان شده است، شامل می شود. نخجوان از جنوب و غرب با ایران و ترکیه هم مرز است. آذربایجان در کناره های باختری دریای خزر قرار دارد. این جمهوری از شمال با فدراسیون روسیه، از شما ل غربی با گرجستان، از غرب با ارمنستان و از جنوب با ایران هم مرز است.جمعیت آذربایجان درسال ۲۰۱۵ برابر ۹. ۵۳۳. ۷۱۳ نفر برآورد شده است. با این حال جمعیت این کشور در سال ۲۰۰۰ میلادی برابر ۸ میلیون و ۸۱ هزار نفر برآورد شده بود. بر طبق سرشماری سال ۱۹۹۸ آذربایجانی ها ۸۲. ۷ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می دادند اما این اندازه به دلیل نرخ بالای زاد و ولد و مهاجرت غیر آذری ها به نزدیک ۹۰ درصد رسیده است. جمعیت آذری ناگورنو قره باغ و تعداد زیادی از آذربایجانی هایی که در ارمنستان زندگی می کردند (در حدود ۲۰۰هزار نفر) در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ به درون خاک آذربایجان کوچ داده شدند. در کل در حدود یک میلیون پناهنده و بی خانمان در آذربایجان وجود دارند.
هویت ملی و قومیتی آذربایجان
در اوایل قرن بیستم روشنفکران سکولار آذری کوشیدند تا از راه فعالیت سیاسی، آموزش و آثار مکتوب خود نوعی اجتماع ملی در این منطقه پدید آورند. آرمان هایی همچون مردم گرایی، ترک گرایی و دموکراسی در این دوره رواج بسیاری یافته بود. فرهنگ مردم جمهوری آذربایجان بنا به موقعیت جغرافیایی و میراث تاریخی متاثر از فرهنگ های مختلف منطقه قفقاز و خاورمیانه از جمله فرهنگ های ایرانی، ترکی، روسی و اسلامی است. امروزه فرهنگ غربی با شدت بسیار رایج می گردد. به جز اکثریت آذربایجانی مردم ملت های متفاوتی ما ...


جمهوری در دانشنامه ویکی پدیا

جمهوری
جُمهوری یا جُمهوریت نوعی حکومت است که در آن مسئولین حکومتی موروثی انتخاب نشوند، ریاست کشور با رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم برگزیده شده و دوران تصدی او محدود باشد. تأکید اصلی مفهوم جمهوری بر عدم وجود منصبی دائمی برای شخص اول مملکت است. جمهوری از نظر مفهوم واژه بیش تر درجاتی از مردم سالاری را نیز دربردارد. اما، در عین حال، بسیاری از دیکتاتوری های غیر سلطنتی نیز ممکن است به این نام نامیده شوند در نتیجه، حکومت جمهوری تنها به معنای حکومت غیر سلطنتی است.
کتاب دانشنامه سیاسی (فرهنگ و اصطلاحات و مکتب های سیاسی) نوشته داریوش آشوری توسط انتشارات مروارید، تهران.
فرهنگ کوچک سَره
What Is A Republic?
به تعریف کلی، جمهوری شیوه حکومتی است که بر پایه مردم سالاری (دموکراسی) یا غیر دموکراسی، مردم آن، حق حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی خودشان را به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق زمامدارانی که با رضایت و رأی مستقیم یا غیرمستقیم آنان به گونه ای که توارث در آن دخالتی نداشته باشد تعیین و آنان نیز اقتدارات معین قانونی خود را در یک مدت محدود و تحت نظارت آنان اعمال می نمایند. امروزه بیشینه دولتهای موجود در دنیا نوعی نظام حکومتی جمهوری دارند ولی بدین معنا نیست که بافت و ساختار نظام حکومتی جمهوری در تمام کشورهای جمهوری یکسان است.
ریشه لفظ جمهوری، اصطلاح لاتین «res publica» به معنای «امر عمومی» است که در نوشته های لئوناردو برونی، تاریخ نگار ایتالیایی به معنی نزدیک به معنی امروزی استفاده شد. «توده» و «توده ای» واژه های پارسی سره برای «جمهور» و «جمهوری» است.
جمهوری های جدید را می توان به سه دسته بخش کرد:
جمهوری ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
جمهوری (فیلم)
جمهوری (نیشابور)
«جمهوری» (ترکی استانبولی: Cumhuriyet) یک فیلم است که در سال ۱۹۹۸ منتشر شد.
۳۰ اکتبر ۱۹۹۸ (۱۹۹۸-10-۳۰)
...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

جمهوری در دانشنامه آزاد پارسی

در اصطلاح سیاسی، حکومت دموکراتیک یا غیر دموکراتیکی که زمامدار آن با رأی مستقیم یا غیرمستقیم مردم انتخاب شود و توارث در آن دخالتی نداشته باشد و نیز بر حسب مورد مدت زمامداری محدود باشد. جمهوری در مفهوم تاریخی و وسیع آن، حکومتی است که قدرت و حق حاکمیت آن ناشی از میل و ارادۀ کسانی است که آن را انتخاب کرده اند. جمهوری اغلب به رژیم دموکراتیک پارلمانی گفته می شود، هرچند که در برخی از کشورها با وجود داشتن رژیم جمهوری، دموکراسی پارلمانی رعایت نمی شود. جمهوری می تواند از نوع نژاده سالاری، جرگه سالاری یا مردم سالاری باشد. قدیمی ترین جمهوری ها، یعنی جمهوری یونان و جمهوری روم، مانند جمهوری های ونیز، فلورانس، جنووا و دیگر شهرهای ایتالیا در قرون وسطا عمدتاً دولت شهرهایی نژاده سالار بودند و حکومت در دست برگزیدگان طبقۀ اعیان و اشراف بود. در جمهوری های کنونی حق حاکمیت با منتخبان مردم است و قدرت آن ها از ارادۀ عموم (رأی دهندگان) نشأت می گیرد. امروزه جمهوری به حکومت کشوری دارای دموکراسی و یا دیکتاتوری غیرسلطنتی نیز اطلاق می شود. جمهوری به خودی خود معرف دموکراسی نیست، بلکه سیستم های محدودکنندۀ قدرت رئیس جمهور، مانند احزاب و پارلمان، نیز نقش مهمی در نظام یک کشور ایفا می کنند. اگرچه هم اکنون اغلب کشورهای اسلامی عنوان جمهوری به خود داده اند، اما میزان انطباق این عنوان با واقعیت رژیم حکومتی آن ها متفاوت است. اصطلاح جمهوریت را ترک های عثمانی، برگرفته از واژۀ عربی جمهور به معنی عامۀ مردم، در اواخر قرن ۱۸ به کار بردند و نخستین بار به اولین جمهوری فرانسه و جمهوری های تأسیس شده به تقلید از جمهوری فرانسه اطلاق شد. سپس این اصطلاح در میان اعراب و نیز در ایران و هند رواج یافت. اساساً نخستین وظیفۀ جمهوری ها فراهم کردن حداقل معاش (مانند غذا، کار، مسکن و بهداشت) برای مردم و آگاه کردن و تربیت آنان است، اما گاه دیده می شود که در برخی جمهوری ها زمامداران از غفلت عامۀ مردم که خود حاکمان واقعی این نوع حکومت اند، سوءاستفاده کرده و با حاکم کردن ارادۀ خویش، اساس دموکراسی را متزلزل می کنند. جمهوری های جدید را می توان به چند شکل عمده تقسیم بندی کرد: ۱. جمهوری های دموکراتیک نوع غربی، که در اصل از درون قالب دموکراسی و ارادۀ عمومی پدید آمده اند و زادۀ انقلاب های آزادی خواهانۀ قرن های ۱۸ و ۱۹ در ار ...

ارتباط محتوایی با جمهوری

جمهوری در جدول کلمات

جمهوری دموکراتیک کنگو
زییر
اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما برعهده رهبر گذارده | از طریق رییس جمهوری و ••• است
وزرا
بنیانگذار جمهوری ترکیه
اتاترک
پایتخت کشور جمهوری آذربایجان
باکو
پایتخت کشور جمهوری دموکراتیک کنگو
کینشاسا
چهارراه تقاطع خیابا نهای فردوسی و جمهوری در تهران
استامبول
رودی در جمهوری آذربایجان
کورا
رییس جمهوری آمریکا
بوش
رییس جمهوری جدید کنیا
کیباکی
رییس جمهوری صربستان
تاریچ

معنی جمهوری به انگلیسی

commonwealth (اسم)
اجتماع ، کشور ، رفاه عمومی ، جمهوری
state (اسم)
ایالت ، حالت ، چگونگی ، حال ، کشور ، جمهوری ، استان ، دولت ، کیفیت ، دولتی حالت
republic (اسم)
جمهوری
republican (صفت)
اجتماعی ، جمهوری ، گروهی ، جمهوری خواه

معنی کلمه جمهوری به عربی

جمهوری
جمهوري , جمهورية , هالة ، الجمهورية
جمهوري
الجمهوريون
الجمهورية الإنفصالية
الجمهورية الإشتراکية
الإنتخابات الرئاسية

جمهوری را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یاسمین
این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
گوماری (کردی)
رَجیستوم (رجی rajy اوستایی = حکومت + ستوم از سنسکریت: سْتُمَ= اکثریت)
سهیل نظری
توده مردمی
به تو چ
حكومته مردم به جاي حاكم
علی سیریزی
جُمهوری یا جُمهوریت نوعی حکومت است که در آن مسئولین حکومتی موروثی انتخاب نشوند، ریاست کشور با رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم برگزیده شده و دوران تصدی او محدود باشد.
در ایران هر چهار سال یک بار با رفراندوم عمومی (انتخابات) رئیس جمهور تعیین می گردد.
ایرزاد
جمهوری
مردم شاهی،مردم مداری، مردم فرمایی،
مردم گَردانی،مردم چَرخانی، مردم رایی،
جمهوری
به گُمان واژهء جُمهوری پارسی است :
جُمهوری:جُم-هور-ای
جُم : در واژهء انجُمَن، گِردآمدن
جُم به جَم دگریده شده و به اَرَبی رفته و چهر اَرَبی گرفته و واژه هایی از آن بَرساخته شده:
جَمع: جامعه، اجتماع،اِجماع،تَجمیع...
جُم به گُم آلیده(تبدیل) شده :
گُم شدن = به میان مردم رفتن و ناپدید شدن
جُم ، جَم شده در واژهء جَمشید: شید= نور
جَم<جام: آوند و ظرفی که همه از آن مینوشند
جام جَم : جامی که همه چیز رانشان میدهد
جام< گام: باهم، دسته جمعی: همگام
هور
همان خور و خورشید است
مینهء مگاشی(معنی مجازی)آن در جُم هور :
مردم یا جمعی که به خورشید و نیروی(نور) آن باور دارند که این نور و نیر(نیرو) زندگی بخش است ،باید به همدیگر نور و نیر/نیرو برسانند هم از نگر تَنی و گِنشی (جِنسی ) هم زِهنی(ذِهنی)
و اَندیشه ای (روشنگری کردن = با نور تاریکی را روشن کردن)
-ای= پسوند خویشوندی(نسبت)
هاکان
جمهوری در اصل واژه ای عربی نیست طبق گفته دوستمون تو نظرات بالا فارسی هم نیست جمهوری واژه ای سومری است در سومری تو سنگنبشته ها گمهوری نام برده شده بود.
س نظری
عزیزم این واژه عربی نیست و سومری هم نیست میترایی است ووتمدن مصر و سومر و همه تمدنهای جهان را پیامبران میترایی بنیانگذار بودند، هر چند صد سال یکبار یکوپیامبر در میترایی ها می آمد و دوازده یار گرد می‌آورد و گوشه ای از جهان تمدن بوجود می اوردند مثلا تمدن مصر از تخته زمردین بنیانگذاری شده که تری مجوس توس یا پیامبر سه مجوس یا میترا اهل شهر توس یا تات یا توت یا ثوث یا سوس یا شوش بود ، ممکه شوش دانیال باشه یا توس دردمشهد، وومصریها ایزد تحوت را میپرستیدند تحوت یا تات یا سوس یا توس یا شوش هم گفته شده که دانش فرمانروایی فرهنگ آدابیان نمایش ساختو ساز و.... را رابه مصر برد و مصریها او را میپرستیدند ، در تمدن سومر هم از پیری دانا گفته شده که همه دانشها را به مصر برده،
این
عربها این واژه را از میترایان آریایی گرفتند، نه تنها عربها بلکه یونانیها نیز همینگونه از میترایان گرفتند
ما دو تمدن آریایی داشتیم زردتشتی پادشاهی سکولار دموکرات موروثی و جمهوری گزینشی میترایی، میترایان با زردتشتیان یک کتاب مشترک با اندک ناهمسانی ها بوده نمونش همین گونه فرمانروایی اهورا پرستان پادشاهی موروثی و میترایان جمهوری انتخاباتی و یا گزینشی
جمهور از دو واژه پارسی پدید آمده
جم یا جَم به چم و ماناک جمع و هور که هور ریشه بنیادین خور یا خورشید است، به ماناک جمع خورشیدان یا جمع خورشیدپرستان میترایی،
جمهور واژه ای پارسی و از زبان پارسی به عربی رفته، دموکراسی یونان را نیز پیامبر چندم میترایی با دوازده یارش که به یونان رفته بودند دموکراسی و جمهوری را به یونانیان آموختند، و خود یونانیها گفتند که افلاطون کتاب جمهوری را از پیامبر میترا یا زردتشت آموخته است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• فرق جمهوری و دموکراسی   • انواع جمهوری   • خیابان جمهوری   • جمهوری چیست   • معنی جمهوری   • نابودی جمهوری اسلامی نزدیک است   • روزنامه جمهوری اسلامی ایران   • روزنامه جمهوری اسلامی امروز   • مفهوم جمهوری   • تعریف جمهوری   • معرفی جمهوری   • جمهوری یعنی چی   • جمهوری یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی جمهوری
کلمه : جمهوری
اشتباه تایپی : [li,vd
آوا : jomhuri
نقش : اسم
عکس جمهوری : در گوگل

آیا معنی جمهوری مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )