برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1393 100 1

جمال الدین عبدالله بن زهره

جمال الدین عبدالله بن زهره در دانشنامه اسلامی

جمال الدین عبدالله بن زهره
ابوالقاسم جمال الدین، عبدالله بن علی بن زهره، فقیه، ادیب، برادر سیّد بن زهره می باشد.
در ۵۳۱ متولد شد و به گفته برخی حدود ۵۸۰ وفات یافت. لیکن از اجازه معروف صاحب معالم برمی آید که در ۵۹۷ زنده بوده است.
آثار
وی تألیفاتی در فقه، اصول و کلام داشته که التّجرید لفقه الغُنیه عن الحُجج و الادله از جمله آنهاست.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی جمال الدین عبدالله بن زهره   • مفهوم جمال الدین عبدالله بن زهره   • تعریف جمال الدین عبدالله بن زهره   • معرفی جمال الدین عبدالله بن زهره   • جمال الدین عبدالله بن زهره چیست   • جمال الدین عبدالله بن زهره یعنی چی   • جمال الدین عبدالله بن زهره یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی جمال الدین عبدالله بن زهره
کلمه : جمال الدین عبدالله بن زهره
اشتباه تایپی : [lhg hgndk ufnhggi fk civi
عکس جمال الدین عبدالله بن زهره : در گوگل

آیا معنی جمال الدین عبدالله بن زهره مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )