برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1379 100 1

جمادی الثانیة

معنی جمادی الثانیة در لغت نامه دهخدا

جمادی الثانیة. [ ج ُ دَث ْ ثا ی َ ] (ع اِ مرکب ) ماه ششم از ماههای قمری. رجوع به جمادی شود.

جمادی الثانیة را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی جمادی الثانیة   • مفهوم جمادی الثانیة   • تعریف جمادی الثانیة   • معرفی جمادی الثانیة   • جمادی الثانیة چیست   • جمادی الثانیة یعنی چی   • جمادی الثانیة یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی جمادی الثانیة
کلمه : جمادی الثانیة
اشتباه تایپی : [lhnd hgehkdة
عکس جمادی الثانیة : در گوگل

آیا معنی جمادی الثانیة مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )