برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

جلالوند

جلالوند را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

لطفی
طایفه جلالوند ایل مال احمدی ایل خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی ایل بختیاروند قوم لر

شجرنامه طایفه جلالوند منجزی بختیاروند لر
رستم خان بختیاروند پلنگ
شاه حسین خان بختیاروند ایلخان
جهانگیر خان بختیاروند ایلخان
شاه منصور خان بختیاروند ایلخان
قاسم خان بختیاروند ایلخان
پسران (احمد خان .ابوالفتح خان بختیاری حاکم اصفهان و متحد کریم خان لر زند )
احمد خان بختیاروند ایلخان
پسران (جلال خان -بهرام خان -صادق خان -کلا محمد حسن خان.... )

*****
ایل خلیلی بیگیوند پلنگ معروف به هفت کر بیگی
(حلیلی -هلیلی )
****
طایفه هلیلانی (خلیلانی )

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی جلالوند   • مفهوم جلالوند   • تعریف جلالوند   • معرفی جلالوند   • جلالوند چیست   • جلالوند یعنی چی   • جلالوند یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی جلالوند
کلمه : جلالوند
اشتباه تایپی : [ghg,kn
عکس جلالوند : در گوگل

آیا معنی جلالوند مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )