برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1494 100 1
شبکه مترجمین ایران

جغرافیای استرابو سرزمینهای زیر فرمان هخامنشیان

جغرافیای استرابو سرزمینهای زیر فرمان هخامنشیان در دانشنامه اسلامی

جغرافیای استرابو سرزمینهای زیر فرمان هخامنشیان
کتاب«جغرافیای استرابو، سرزمین های زیر فرمان هخامنشیان»، ترجمه فارسی قسمتی از کتاب عظیم«جغرافیای استرابو» است که در اصل توسط«استرابو» به زبان یونانی تألیف شده است و«هوراسل جونز» آن را به انگلیسی ترجمه نموده و«همایون صنعتی زاده» قسمت مزبور را از انگلیسی به فارسی برگردانده است.
«استرابو»، جغرافیای خود را در 17 کتاب تظیم کرده که دو جلد اول آن را به بحث در کلیات جغرافیایی و ذکر منابع و آثار گذشتگان تخصیص داده، سپس 8 جلد در باره اروپا، 6 جلد در باره آسیا و یک جلد آخر را در باره لیبیا(آفریقای امروزی) به رشته تحریر درآورده است.
با ظهور مسیحیت و استیلای کلیسا در کشورهای اروپایی، آثار جغرافیای یونانی به تدریج از میان رفته، ولی خوش بختانه تتمه 17 جلد جغرافیای استرابو، در قرن ششم میلادی به دست آمده و بارها به زبان های مختلف اروپایی ترجمه و چاپ شده است. نسخه ای که در برنامه ملاحظه می کنید، مشتمل بر یادداشتی به قلم ایرج افشار، یادداشتی به قلم مترجم، کتاب های یازدهم تا هفدهم و فهرست اعلام تاریخی(اشخاص و اقوام) و جغرافیایی می باشد.
در یادداشت ایرج افشار، توضیح مختصری در مورد کتاب و ترجمه آن توسط آقای صنعتی زاده، داده شده است و در یادداشت مترجم، زندگی نامه استرابو بیان شده است.
مؤلف، کتاب یازدهم را چنین آغاز کرده است: «آسیا همسایه اروپاست و بنا بر این در طول رود تانائیس، با آن هم مرز است، پس باید به وصف این سرزمین پرداخت». وی، سپس، از تقسیم بندی آسیا با کمک مرزهای طبیعی سخن گفته است؛ مثلا خاطرنشان کرده است که کوهستان تاروس، این قاره را تقریبا به دو نیم تقسیم می کند؛ بخشی از آسیا، در شمال و بخشی دیگر، در جنوب آن واقع می شود. در ادامه، بخش های مختلف این سرزمین را بیان کرده است.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی جغرافیای استرابو سرزمینهای زیر فرمان هخامنشیان   • مفهوم جغرافیای استرابو سرزمینهای زیر فرمان هخامنشیان   • تعریف جغرافیای استرابو سرزمینهای زیر فرمان هخامنشیان   • معرفی جغرافیای استرابو سرزمینهای زیر فرمان هخامنشیان   • جغرافیای استرابو سرزمینهای زیر فرمان هخامنشیان چیست   • جغرافیای استرابو سرزمینهای زیر فرمان هخامنشیان یعنی چی   • جغرافیای استرابو سرزمینهای زیر فرمان هخامنشیان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی جغرافیای استرابو سرزمینهای زیر فرمان هخامنشیان

کلمه : جغرافیای استرابو سرزمینهای زیر فرمان هخامنشیان
اشتباه تایپی : [yvhtdhd hsjvhf, svcldkihd cdv tvlhk iohlkadhk
عکس جغرافیای استرابو سرزمینهای زیر فرمان هخامنشیان : در گوگل

آیا معنی جغرافیای استرابو سرزمینهای زیر فرمان هخامنشیان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )