برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1612 100 1
شبکه مترجمین ایران

جعل مادی

معنی جعل مادی در لغت نامه دهخدا

جعل مادی. [ ج َ ل ِ مادْ دی ] (ترکیب وصفی ) مقابل جعل معنوی. رجوع به جعل (اصطلاح حقوق ) شود.

معنی جعل مادی به فارسی

جعل مادی
مقابل جعل معنوی

جعل مادی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• جعل معنوی چیست   • ارکان جرم جعل   • جعل مفادي   • شرایط تحقق جرم جعل   • انواع جعل   • مجازات جعل واستفاده از سند مجعول   • تعریف جعل معنوی   • مجازات جرم جعل   • معنی جعل مادی   • مفهوم جعل مادی   • تعریف جعل مادی   • معرفی جعل مادی   • جعل مادی چیست   • جعل مادی یعنی چی   • جعل مادی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی جعل مادی

کلمه : جعل مادی
اشتباه تایپی : [ug lhnd
عکس جعل مادی : در گوگل

آیا معنی جعل مادی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )