برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1673 100 1
شبکه مترجمین ایران

جزوه کش

/jozvekeS/

مترادف جزوه کش: رحل

معنی جزوه کش در لغت نامه دهخدا

جزوه کش. [ ج ُزْ وَ / وِ ک َ / ک ِ ](نف مرکب ) کشنده ٔ جزوه. آنکه جزوه را بیرون آورد.

معنی جزوه کش به فارسی

جزوه کش
کشنده جزوی آنکه جزوه را بیرون آورد .

جزوه کش را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی جزوه کش   • مفهوم جزوه کش   • تعریف جزوه کش   • معرفی جزوه کش   • جزوه کش چیست   • جزوه کش یعنی چی   • جزوه کش یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی جزوه کش

کلمه : جزوه کش
اشتباه تایپی : [c,i ;a
آوا : jozvekeS
نقش : اسم
عکس جزوه کش : در گوگل

آیا معنی جزوه کش مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )