برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1371 100 1

جزء (ابهام زدایی)

جزء (ابهام زدایی) در دانشنامه اسلامی

جزء (ابهام زدایی)
واژه جزء ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • جزء (علوم قرآنی)، جزء، نوعی تقسیم بندی قرآن کریم ، ابداع مسلمانان برای تسهیل قرائت و حفظ قرآن • جزء (تألیفات حدیثی)، جُزء، عنوان مشترک طیفی از تألیفات حدیثی دارای وجه مشترک محدود بودن حجم و دور بودن از جامعیت• جزء (فقه)، به معنای بخشی معین از مرکب یا در مقابل شرط و دارای کاربرد در ابواب مختلف فقهی
...

جزء (ابهام زدایی) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی جزء (ابهام زدایی)   • مفهوم جزء (ابهام زدایی)   • تعریف جزء (ابهام زدایی)   • معرفی جزء (ابهام زدایی)   • جزء (ابهام زدایی) چیست   • جزء (ابهام زدایی) یعنی چی   • جزء (ابهام زدایی) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی جزء ابهام زدایی
کلمه : جزء (ابهام زدایی)
اشتباه تایپی : [cء (hfihl cnhdd)
عکس جزء (ابهام زدایی) : در گوگل

آیا معنی جزء (ابهام زدایی) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )