برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1367 100 1

جزء به جزء شرح دادن

معنی جزء به جزء شرح دادن به انگلیسی

state (فعل)
اظهار کردن ، تعیین کردن ، توضیح دادن ، اظهار داشتن ، جزء به جزء شرح دادن

معنی کلمه جزء به جزء شرح دادن به عربی

جزء به جزء شرح دادن
هالة

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی جزء به جزء شرح دادن   • مفهوم جزء به جزء شرح دادن   • تعریف جزء به جزء شرح دادن   • معرفی جزء به جزء شرح دادن   • جزء به جزء شرح دادن چیست   • جزء به جزء شرح دادن یعنی چی   • جزء به جزء شرح دادن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی جزء به جزء شرح دادن
کلمه : جزء به جزء شرح دادن
اشتباه تایپی : [cء fi [cء avp nhnk
عکس جزء به جزء شرح دادن : در گوگل

آیا معنی جزء به جزء شرح دادن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )