جر دکت

شبکه مترجمین ایران

گویش مازنی

/jer daket/ افتاده – سقوط کرده – به زمین افتاده

معنی یا پیشنهاد شما