برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1387 100 1

جبر باناخ

معنی جبر باناخ به فارسی

جبر باناخ
[Banach algebra] [ریاضی] جبری که فضای باناخ است و نُرم حاصل ضرب هر دو عضو آن از حاصل ضرب نُرم های آن دو عضو تجاوز نمی کند
[amenable Banach algebra] [ریاضی] جبر باناخ A با این ویژگی که همۀ اشتقاق های پیوسته از A به فضای دوگان یک -A دو مدول باناخ، درونی باشد

جبر باناخ را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• فضای باناخ چیست   • تعریف فضای برداری   • معنی جبر باناخ   • مفهوم جبر باناخ   • تعریف جبر باناخ   • معرفی جبر باناخ   • جبر باناخ چیست   • جبر باناخ یعنی چی   • جبر باناخ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی جبر باناخ
کلمه : جبر باناخ
اشتباه تایپی : [fv fhkho
عکس جبر باناخ : در گوگل

آیا معنی جبر باناخ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )