برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

جایزه اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی جایزه اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان   • مفهوم جایزه اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان   • تعریف جایزه اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان   • معرفی جایزه اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان   • جایزه اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان چیست   • جایزه اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان یعنی چی   • جایزه اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی جایزه اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان

کلمه : جایزه اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان
اشتباه تایپی : [hdci hs;hv fijvdk tdgl ydv hk'gdsd cfhk
عکس جایزه اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان : در گوگل

آیا معنی جایزه اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )