جاویه

پیشنهاد کاربران

محل شستن ظروف آشپزخانه در لهجه مردم جنوب خراسان که معادل فرنگی آن - که امروزه متداول است - "سینک" می باشد.
ما به آبشخورهایی که برای حیوانات درست میکنیم ، جاویه می گوئیم. ( استان فارس - شهرستان سروستان - روستای شوریجه
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما