برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

جانوری دریایی شبیه گیاه

جانوری دریایی شبیه گیاه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی جانوری دریایی شبیه گیاه   • مفهوم جانوری دریایی شبیه گیاه   • تعریف جانوری دریایی شبیه گیاه   • معرفی جانوری دریایی شبیه گیاه   • جانوری دریایی شبیه گیاه چیست   • جانوری دریایی شبیه گیاه یعنی چی   • جانوری دریایی شبیه گیاه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی جانوری دریایی شبیه گیاه
کلمه : جانوری دریایی شبیه گیاه
اشتباه تایپی : [hk,vd nvdhdd afdi 'dhi
عکس جانوری دریایی شبیه گیاه : در گوگل

آیا معنی جانوری دریایی شبیه گیاه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )