برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1394 100 1

تک واژ

تک واژ در دانشنامه ویکی پدیا

تک واژ
کوچک ترین یکای (واحد) زبان که دارای نقش دستوری و معنایی مستقل می باشد تکواژ یا علامت نام دارد. هجاها و طول آنها نمی توانند برای بازشناختن تکواژها ابزار سودمندی باشند. معیار و سنجهٔ بنیادین این است که تکواژ را نمی توان به یکاهای دستوری کوچک تر بخش کرد.
تکواژها از به هم پیوستن واج ها تشکیل می شوند و تکواژها را نمی توان به واحدهای دستوری کوچک تر بخش کرد. تکواژها را به دو دسته بخش می کنند: تکواژ آزاد و تکواژ وابسته
در دانش زبان شناسی تکواژها را معمولاً میان دو ابرو قرار می دهند. مانند: {کن}، {من}
شمار تکواژهای یک زبان خیلی بیشتر از شمار واج های آن است.
تکواژی که مفاهیمی همچون جمع و زمان و نمود و مانند آن را به سازه ای می افزاید که به آن می پیوندد تکواژ تصریفی نامیده می شود؛ این تکواژ مقولهٔ دستوری سازه را تغییر نمی دهد.
تک واژ وابسته تک واژی است که تنها می تواند در پیوستگی با دیگر تک واژها رخ دهد و هیچ گاه به تنهایی نمایان نمی شود.
وند که خود شامل زیرشاخه های پیشوند و پسوند می شود؛ مانند: بازـ، ناـ، ـ گر، ـ ور (در «بازگشت»، «ناآرام»، «آهنگر»، «نامور»).
چند نمونه: ـ ید، ـ آنه، ـ ی، ـ مند.
واژه بست، مانند: ـَم، ـی، ـیم، ـید، ـَند در انتهای فعل های فارسی.
تک واژ وابسته بر چند نوع است:


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با تک واژ

تک واژ را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تک واژ   • مفهوم تک واژ   • تعریف تک واژ   • معرفی تک واژ   • تک واژ چیست   • تک واژ یعنی چی   • تک واژ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تک واژ
کلمه : تک واژ
اشتباه تایپی : j; ,hC
عکس تک واژ : در گوگل

آیا معنی تک واژ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )