برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1577 100 1
شبکه مترجمین ایران

تکواژ

معنی تکواژ به فارسی

تکواژ
[morpheme] [زبان شناسی] کوچک ترین واحد انتزاعی معنی دار یا نقش دار زبان
[free morpheme] [زبان شناسی] تکواژی که بتواند به تنهایی به کار رود
[derivational morpheme] [زبان شناسی] تکواژی که با افزوده شدن به یک سازه غالباً مقولۀ دستوری آن را تغییر می دهد و واژۀ جدیدی می سازد
[grammatical morpheme] [زبان شناسی] تکواژی آزاد یا وابسته که نقش دستوری داشته باشد متـ . تکواژ نقشی functional morpheme
[functional morpheme] [زبان شناسی] ← تکواژ دستوری
[bound morpheme] [زبان شناسی] تکواژی که هیچ گاه به تنهایی به کار نرود و همراه تکواژی دیگر بیاید
[lexical morpheme] [زبان شناسی] تکواژ آزادی که محتوای معنایی واژه را تشکیل دهد

تکواژ در دانشنامه ویکی پدیا

تکواژ
کوچک ترین یکای (واحد) زبان که دارای نقش دستوری و معنایی مستقل می باشد تکواژ یا علامت نام دارد. هجاها و طول آن ها نمی توانند برای بازشناختن تکواژها ابزار سودمندی باشند. معیار و سنجهٔ بنیادین این است که تکواژ را نمی توان به یکاهای دستوری کوچک تر بخش کرد.
تکواژ آزاد دستوری: تکواژهایی را گویند که معنی مستقلی ندارند؛ اما در ساخت دستوری جمله به صورت مستقل به کار می روند.این تکواژها عبارتند از:
تکواژها از به هم پیوستن واج ها تشکیل می شوند و تکواژها را نمی توان به واحدهای دستوری کوچک تر بخش کرد. تکواژها را به دو دسته بخش می کنند: تکواژ آزاد و تکواژ وابسته
در دانش زبان شناسی تکواژها را معمولاً میان دو ابرو قرار می دهند. مانند: {کن}، {من}
شمار تکواژهای یک زبان خیلی بیشتر از شمار واج های آن است.
تکواژ چندوجهی یا تکواژ مرکب یا چمدان واژه (به انگلیسی: portmanteau یا portmanteau word) در صرف، نوعی تکواژ است که هم زمان به بیش از یک مفهوم دلالت می کند؛ مانند شناسه در زبان فارسی که هم زمان به شخص و شمار دلالت می کند و نمی توان مشخص ساخت که کدام بخش تکواژ به شخص یا شمار مربوط می شود.
در زبان شناسیِ بسیاری از زبان ها، «تکواژهای چندوجهی» آمیزه سازی هایی (ساختن یک واژه از طریق ترکیب بخش هایی از دیگر واژه ها) هستند که قسمت هایی از یک یا چند واژه یا آوا در هم آمیخته شده و واژهٔ نویی را ساخته اند. برای مثال، واژهٔ «مُتِل» (motel) از راهِ آمیزه سازیِ دو واژهٔ «موتور» (motor) و «هتل» (hotel) پدید آمده است. تعریفی دیگر: در زبان شناسی، تکواژ چندوجهی تکواژی ست که بیش از یک واژه را نمایندگی می کند.
تکواژ صفر (به انگلیسی: zero morpheme) یا تکواژ تهی (به انگلیسی: null morpheme) در ساختواژه به تکواژی گفته می شود که علی رغم داشتن معنا یا نقش دستوری، فاقد بازنمایی صوری است. این تکواژ معمولاً به صورت 0 یا ∅ نمایش داده می شود.
رفت + ∅ = رفت (سوم شخص مفرد)
در زبان فارسی ضم ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

تکواژ در دانشنامه آزاد پارسی

تَکْواژ
در اصطلاح دستور زبان، کوچک ترین واحد معنادار زبان که از تجزیۀ واژه ها مشخص می شود. تکواژ از همنشینی واج ها حاصل می شود. بعضی از تکواژها واژه هم هستند. مثال: جملۀ «آن ها را نمی شناسیم» از هفت تکواژ به وجود آمده است که عبارت است از «آن، ها، را، ن، می، شناس، یم»، تکواژها به چهار نوع تقسیم می شوند: ۱. تکواژ قاموسی (آزاد)، که به تنهایی و مستقل به کار می رود و معنا دارد. مثلِ سوز، کتاب، استقلال؛ ۲. تکواژ دستوری (وابسته)، که به تنهایی به کار می رود و معنا دارد، امّا نقش یا رابطۀ دستوری خاصّی را نشان می دهد. مثلِ حرف اضافه، حرف ربط، ضمیرها؛ ۳. تکواژ اشتقاقی، که به عنوان پیشوند و پسوند و میانوند همراه با پایۀ کلماتِ مشتق می آید. مثلِ «ـِ ش، مند، بی، تا» در کلمات دانش، کارمند، بی وفا، سرتاسر؛ ۴. تکواژ صرفی، که معنای مستقل ندارد و همراه پایه می آید، امّا معنی واژۀ پایه را تغییر نمی دهد. مثلِ: نشانه های جمع، نشانه صفت تفضیلی و عالی، نشانۀ نکره، پیشوندهای فعلی، ضمیرهای متصل، و شناسه ها.

تکواژ را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فاطمه زهرا
به هریک از سازه های تشکیل دهنده واژه ی غیربسیط تکواژ (morpheme)می گویند. به عبارت دیگر تکواژ کوچک ترین سازه ی معنادار یا نقش دار واژه است.برای نمونه واژه دانشگاه /dânešgâh/ از تکواژ های /dân/، /eš/ و /gâh/ تشکیل شده است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• فرق تکواژ و واژه   • نمونه سوالات تکواژ   • مثال برای تکواژ   • تکواژ تهی   • انواع تکواژ   • تکواژ وابسته   • تکواژ صفر   • واژه چیست   • معنی تکواژ   • مفهوم تکواژ   • تعریف تکواژ   • معرفی تکواژ   • تکواژ چیست   • تکواژ یعنی چی   • تکواژ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تکواژ

کلمه : تکواژ
اشتباه تایپی : j;,hC
عکس تکواژ : در گوگل

آیا معنی تکواژ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )