برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1636 100 1
شبکه مترجمین ایران

تکلیف کلامی

تکلیف کلامی در دانشنامه اسلامی

تکلیف کلامی
تکلیف نزد متکلمان همان الزام و طلب امری است، که مستلزم سختی و مشقت است.
در کتاب های کلامی بحث تکلیف در مواضع گوناگون مطرح شده و متناسب با ارتباطی که این مفهوم با مفاهیم دیگر، نظیر مکلِّف، عدل ، لطف، حسن و قبح ، استطاعت ، عوض، تفضل ، ثواب و عقاب و مانند این ها پیدا می کرده، در مباحث توحید و عدل و نبوت و غیره بحث می شده است.

اقسام شرایط تکلیف نزد متکلمان
متکلمان تکلیف را الزام یا طلب امری که انجام دادن آن مستلزم سختی ومشقت است، دانسته اند و درباره شرایط آن بحث کرده اند که خود سه قسم است: شرایط مکلَّف و این که چه کسی مخاطب تکلیف است، شرایط مکلِّف، و نیز شرایط خود تکلیف از حیث خطاب و امر و نهی و خبر بودن و مانند این ها. مثلاً گفته شده است که تکلیف، کلام و خطاب است و هر کلامی مصدری دارد که مکلِّف است و مخاطبی دارد که مکلَّف است.

شرط مکلِّف و مکلَّف در تکلیف
شرط مکلِّف این است که متکلم باشد و شرط مکلَّف این است که کلام را بفهمد. این شرط برای مکلَّف سبب شده است که غالباً صرفاً انسان زنده عاقل بالغ را مخاطب تکلیف بدانند و کودکان و دیوانگان و حیوانات و جمادات را مخاطب تکلیف ندانند.

نظر متکلمان درباره تکلیف غیر انسان
...

تکلیف کلامی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تکلیف کلامی   • مفهوم تکلیف کلامی   • تعریف تکلیف کلامی   • معرفی تکلیف کلامی   • تکلیف کلامی چیست   • تکلیف کلامی یعنی چی   • تکلیف کلامی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تکلیف کلامی

کلمه : تکلیف کلامی
اشتباه تایپی : j;gdt ;ghld
عکس تکلیف کلامی : در گوگل

آیا معنی تکلیف کلامی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )