برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1634 100 1
شبکه مترجمین ایران

تکلیف والدین

تکلیف والدین در دانشنامه آزاد پارسی

تَکلیف والدین
اختیار، اقتدار و وظایف قانونی والدین نسبت به فرزند و اموال او. در حقوق ایران میزان اختیار پدر و مادر نسبت به طفل، با یکدیگر متفاوت است. به موجب مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۳ قانون مدنی، فرزند صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود است و همۀ امورِ مربوط به اموال و حقوق مالی او در اختیار ولی، به عنوان نمایندۀ قانونی او، قرار دارد. در صورتی که ثابت شود ولی قهری رعایت غبطۀ صغیر را نمی کند و مرتکب اقداماتی می شود که به ضرر مولّی علیه است، دادگاه ولیِ مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع می کند. پرداخت نفقۀ اولاد برعهدۀ پدر، و پس از فوت او برعهدۀ اجداد پدری است. در صورت نبود آن ها و یا عدم امکان، نفقۀ طفل برعهدۀ مادر است. ازجمله تکالیف والدین حضانت طفل است؛ حضانت طفل برای والدین هم حق است و هم تکلیف. حضانت طفل، اعم از دختر و پسر، تا هفت سالگی با مادر است و پس از آن در صورت بروز اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک، به تشخیص دادگاه است. اگر مادر در مدتی که حضانت با اوست مبتلا به جنون شود یا شوهر کند، حق حضانت با پدر است. نگهداری و تربیت طفل تکلیفی دیگر است که پدر و مادر نمی توانند از خود ساقط کنند. در صورت خودداری هریک از والدین که حضانت طفل با اوست، دادگاه او را ملزم به انجام تکلیف می کند. پدر و مادر مکلف اند که درحد توانایی خود در تربیت اطفال خویش بکوشند. چنانچه براثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه در این باره تصمیم مقتضی خواهد گرفت.

تکلیف والدین را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تکلیف والدین   • مفهوم تکلیف والدین   • تعریف تکلیف والدین   • معرفی تکلیف والدین   • تکلیف والدین چیست   • تکلیف والدین یعنی چی   • تکلیف والدین یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تکلیف والدین

کلمه : تکلیف والدین
اشتباه تایپی : j;gdt ,hgndk
عکس تکلیف والدین : در گوگل

آیا معنی تکلیف والدین مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )