برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1622 100 1
حقوق و دستمزد

تکلیف معلوم اجمالی

تکلیف معلوم اجمالی در دانشنامه اسلامی

تکلیف معلوم اجمالی
تکلیف معلوم اجمالی به تکلیف به امر مرددّ میان دو یا چند چیز اطلاق می شود.
تکلیف معلوم اجمالی، مقابل تکلیف معلوم تفصیلی بوده و به این معنا است که مکلف، به تکلیف خود، علم آمیخته با تردید دارد؛ یعنی به نوع تکلیف، علم داشته ولی در تعیین مصداق آن تردید دارد؛ مثل این که مکلف می داند یکی از دو ظرف آب ، نجس است، اما نمی داند به طور مشخص کدام نجس است.
نکته
در تکلیف معلوم اجمالی، گاهی تردید بین متباینین، و گاهی بین اقل و اکثر است.

تکلیف معلوم اجمالی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تکلیف معلوم اجمالی   • مفهوم تکلیف معلوم اجمالی   • تعریف تکلیف معلوم اجمالی   • معرفی تکلیف معلوم اجمالی   • تکلیف معلوم اجمالی چیست   • تکلیف معلوم اجمالی یعنی چی   • تکلیف معلوم اجمالی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تکلیف معلوم اجمالی

کلمه : تکلیف معلوم اجمالی
اشتباه تایپی : j;gdt lug,l h[lhgd
عکس تکلیف معلوم اجمالی : در گوگل

آیا معنی تکلیف معلوم اجمالی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )