برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1636 100 1
شبکه مترجمین ایران

تکلیف محتمل

تکلیف محتمل در دانشنامه اسلامی

تکلیف محتمل
تکلیف محتمل به تکلیف غیر ثابت به علم یا ظنّ معتبر اطلاقمی شود.
تکلیف محتمل، تکلیفی است که ثبوت آن نزد مکلف معلوم نیست؛ یعنی مکلف احتمال می دهد عهده وی نسبت به آن مشغول شده باشد.
اصلاولی در تکلیف محتمل
اصل اولی درباره تکلیف محتمل نزد مشهور اصولیون برائت است، به دلیل «قبح عقاب بلا بیان»؛ اما شهید صدر معتقد است اصل اولی در این مورد، احتیاط است، به سبب «مسلک حق الطاعة».
نکته
تکلیف محتمل شامل تکلیف موهوم، مشکوک و مظنون به ظن غیر معتبر است.

تکلیف محتمل را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تکلیف محتمل   • مفهوم تکلیف محتمل   • تعریف تکلیف محتمل   • معرفی تکلیف محتمل   • تکلیف محتمل چیست   • تکلیف محتمل یعنی چی   • تکلیف محتمل یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تکلیف محتمل

کلمه : تکلیف محتمل
اشتباه تایپی : j;gdt lpjlg
عکس تکلیف محتمل : در گوگل

آیا معنی تکلیف محتمل مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )