برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1622 100 1
شبکه مترجمین ایران

تکلیف به محال عقلی

تکلیف به محال عقلی در دانشنامه اسلامی

تکلیف به محال عقلی
تکلیف به محال عقلی به تکلیف کردن به امر محال به حسب عقل اطلاق می شود.
تکلیف به محال عقلی، از اقسام تکلیف به محال و مقابل تکلیف به محال عادی بوده و عبارت است از آن که مولا مکلف را به انجام فعلی امر کند که از نظر عقل امتثال آن محال می باشد، مانند: امر به دو نقیض ( اجتماع نقیضین )؛ برای مثال، مولا مکلف را در یک زمان به حرکت و سکون و یا به نماز و ترک نماز (با شرایط اجتماع نقیضین) امر کند.

تکلیف به محال عقلی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تکلیف به محال عقلی   • مفهوم تکلیف به محال عقلی   • تعریف تکلیف به محال عقلی   • معرفی تکلیف به محال عقلی   • تکلیف به محال عقلی چیست   • تکلیف به محال عقلی یعنی چی   • تکلیف به محال عقلی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تکلیف به محال عقلی

کلمه : تکلیف به محال عقلی
اشتباه تایپی : j;gdt fi lphg urgd
عکس تکلیف به محال عقلی : در گوگل

آیا معنی تکلیف به محال عقلی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )