برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1633 100 1
شبکه مترجمین ایران

تکدی گری

تکدی گری در دانشنامه آزاد پارسی

تَکَدّی گری
(یا: گدایی کردن) پیشۀ کسی که وجه معاش خود را به رایگان از دیگران طلب می کند. به موجب مادۀ ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی، هرکس تکدی را پیشه خود قرار دهد و از این راه امرار معاش کند به حبس از یک تا سه ماه محکوم می شود و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب این عمل شود، علاوه بر مجازات مذکور، تمام اموالی که از طریق گدایی به دست آورده است، مصادره خواهد شد. همچنین براساس مادۀ ۷۱۳ همان قانون، کسانی که طفل صغیری را وسیلۀ تکدی قرار دهند و یا افرادی را به این امر بگمارند به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیۀ اموال گدایی شده، محکوم خواهند شد. به موجب مقررات آیین دادرسی، در امور مدنی و کیفری، شهادت کسی که به تکدی گری اشتغال داشته باشد، به عنوان دلیل شرعی قابل استناد نیست.

تکدی گری در جدول کلمات

تکدی گری را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرصاد
استجداء
ماهان
vagrancy
آوین
گرایی کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تکدی گری   • مفهوم تکدی گری   • تعریف تکدی گری   • معرفی تکدی گری   • تکدی گری چیست   • تکدی گری یعنی چی   • تکدی گری یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تکدی گری

کلمه : تکدی گری
اشتباه تایپی : j;nd 'vd
عکس تکدی گری : در گوگل

آیا معنی تکدی گری مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )