برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1650 100 1
شبکه مترجمین ایران

توکل

/tavakkol/

مترادف توکل: اعتماد، پشتگرمی، تسلیم، به دیگری اعتماد کردن، تفویض کردن امر به خداوند ، کار خود به خداواگذاشتن، واگذاردن

برابر پارسی: پشتگرمی، امید، امیدواری

معنی توکل در لغت نامه دهخدا

توکل. [ ت َ وَک ْ ک ُ ] (ع مص ) اعتماد کردن. (از زوزنی ) (دهار) (ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی ). اعتماد بر کسی کردن. (تاج المصادربیهقی ) (مجمل اللغة). تکیه کردن و اعتماد نمودن بر کسی و اعتراف کردن به عجز خود. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از مجمل اللغة). || به خدا سپردن و دل برداشتن از اسباب دنیا و به حضرت مسبب الاسباب توجه نمودن. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). و با لفظ کردن مستعمل است. (آنندراج ). پناه و واگذاشتن به خدا و امید به خدا و تکیه و اعتماد برخدا. (ناظم الاطباء). گردن نهادن به خدا و اعتماد و اطمینان کردن به او. (از اقرب الموارد). نزد اهل حقیقت اعتماد کردن به آنچه از خداست و یأس از آنچه در دست انسان است. (از اقرب الموارد) (از تعریفات جرجانی ). عبارت از آنکه در کارهایی که حواله ٔ آن با قدرت و کفایت بشری نبود و رأی و رؤیت خلق را در آن مجال تصرفی صورت نبندد زیاده و نقصان و تعجیل و تأخیر نطلبد وبه خلاف آنچه باشد میل نکند. (از نفائس الفنون ، حکمت مدنی ). برخی گفته اند: توکل آن است که از صمیم قلب یقین داشته باشی که آفریننده ٔ تو ضامن روزی تو است. واگر روزی تو آنهم در اندیشه ٔ تو، اندکی دیر رسید ازخدای تعالی نخواهی که اسباب فراهم کند تا روزی تو مهیا گردد. و آن کس که ترک کسب کند و به طمع مردم نشیند که وسیله ٔ آماده کردن روزی او شوند، او متأکل است نه متوکل.... (از کشاف اصطلاحات الفنون ). این اصطلاح اخلاقی و عرفانی است و آن بود که در کارهائی که حواله ٔ آن به قدرت و کفایت بشری نبوده و رای و رؤیت خلق را در آن مجال تصرفی صورت نبندد زیاده و نقصان و تعجیل و تأخیر نطلبد و به خلاف آنچه باشد میل نکند و از نظر عارفان دلبستگی او به آن ذات بی همتا زیادت شود. (فرهنگ علوم عقلی دکتر سجادی ص 181) :
من درین ره نهاده تن به قضا
وز توکل سپرده دل به قدر.
مسعودسعد.
... نیکبخت و دولتیار آن تواند بود که تقلیل و اقتداء به خردمندان و مقبلان واجب بیند تا به هیچوقت از مقام توکل دور نماند. (کلیله و دمنه ).
از توکل ، نفس تو چند زنی
مردنامی ولیک کم ز زنی.
سنائی.
کلید توکل ز دل جویم ایرا
به از دل توکل سرائی نبینم.
خاقانی.
مرد ت ...

معنی توکل به فارسی

توکل
اعتمادکردن، واگ اشتن کاربه وکیل، به امیدخدا
۱- ( مصدر ) کار باز گذاشتن کار با کسی افکندنبدیگری اعتماد کردن . ۲ - کار خود بخدا حواله کردن بامید خدا بودن . ۳ - ( اسم ) سپردگی . جمع : توکلات .
ابن اسماعیل
دهی از دهستان رودبار است که در بخش کهنوج شهرستان جیرفت
سرای توکل جایگاه توکل
( مصدر ) کار خود بخدا حواله کردن .
تفویض کردن یله کردن رها کردن وا گذاشتن به او تعالی

معنی توکل در فرهنگ معین

توکل
(تَ وَ کُّ) [ ع . ] (مص ل .) ۱ - به دیگری اعتماد کردن . ۲ - کار خود را به خدا واگذاشتن . ۳ - واگذاشتن کار به وکیل .

معنی توکل در فرهنگ فارسی عمید

توکل
کار خود را به خدا واگذاشتن و به امید خدا بودن.

توکل در دانشنامه اسلامی

توکل
توکل در اسلام به معنی آن است که بندهٔ خدا، خدا را وکیل در امر خود قرار دهد. شخصی که بر خدا توکل کرده، کارهای خود را به خدا حواله کرده و هر عامل دیگری را مستقلا در امور خود موثر ندیده بلکه از اسباب و وسایل در رفع امورات می انگارد. شخص توکل کننده را «متوکل» می نامند.
یکی از مفاهیم عام در اخلاق اسلامی که ناظر به صفتی نفسانی و بیانگر رابطه ای خاص میان انسان و خداوند است، مفهوم «توکّل» می باشد. در این مختصر این مفهوم را از جهت منزلت و جایگاه آن، ماهیت و درجاتش و نسبت آن با سعی و کوشش مورد مطالعه قرار می دهیم.
معنای توکل
توکل، اعتماد قلب در امور، بر خدا می باشد بطوری که بندگان جمیع امور خویش را بر خداوند حواله دهند و از هر نیرو و قدرتی دیگر در امور خویش تبری جویند و تنها به یک قدرت وابسته باشند و او خدا است و تنها او را اساس عمل و تاثیر بدانند و اگر برای انسان های مومن در حوزه ی عملیات روحی و جسمی، فردی و اجتماعی خویش چنین حالتی پیش آید اینان متوکلین به خدا بشمار می آیند.
ماهیت توکّل
عالمان اخلاق در باب ماهیت آن گفته اند: توکل یعنی اعتماد و اطمینان قلبی انسان به خداوند در همه امور خویش و بیزاری از هر قدرتی غیر از او. البته تحقق این حالت در انسان متوقف است بر ایمان و یقین و قوّت قلب نسبت به این که هیچ قوّت و قدرتی جدا از خداوند در کار عالم و آدم اثرگذار نمی باشد و همه علل و اسباب مقهور قدرت الهی اند و تحت اراده او عمل می کنند، که خود در واقع مرتبه ای از مراتب توحید است. بنابراین ریشه و اساس «توکّل»، توحید است و جز با حصول توحید شکل نمی گیرد. «بر همین اساس برخی از عالمان اخلاق، توحید و توکّل را در کنار هم مطرح کرده اند،» از این رو است که خداوند اذن انتساب امور به اسباب و علل آن ها و منتسب کردن کارها به فاعلشان را داده و به نوعی علل و فاعل ها را مسلّط بر حوادث و کارها کرده است؛ هر چند این سلطه اصیل نبوده و اسباب و علل طبیعی و فاعل های انسانی، استقلالی در تاثیرگذاری ندارند و فقط خداوند است که سبب مستقل و برتر از همه اسباب است. بنابراین انسان رشید هنگامی که اراده انجام کاری را نمود و ابزار و اسباب عادّی آن را نیز فراهم کرد، می داند که تنها سبب مستقل در تدبیر امور خداوند است و هیچ گونه اصالت و استقلالی برای خود و اس ...


توکل در دانشنامه ویکی پدیا

توکل
توکل در لغت یعنی اعتماد و تکیه کردن بر کسی و در اصطلاح یعنی اعتماد کردن به خدا و آنچه ازوست و ناامید شدن از انسان و آنچه به دست اوست.
در قرآن، خدا دوست دار کسی که به او توکل می کند قلمداد شده است: «إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ» توکل به معنی آن است که بنده امر خود را به خدایش واگذار کند.
وَمَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (سوره طلاق-۳)
وَتَوَکَّلْ عَلَی الْحَیِّ الَّذِی لَا یَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ (سوره فرقان-۵۸)
توَکّل یعنی کسی را وکیل در کار خود قرار دادن. در اسلام شخصی که بر خدا توکل کرده، کارهای خود را به خدا حواله کرده و از هر عامل دیگری در امور خود دوری می جویند. شخص توکل کننده را «متوکل» می نامند. شخص متوکل تنها به خدا وابسته است و او را اساس اعمال می داند.
کسی می تواند توکل پیشه کند که به یقین و ایمان رسیده باشد. یقین و ایمان به اینکه اولا خداوند قادر و بر انجام هر کاری تواناست و ثانیاً رحیم و لطیف و با بندگانش مهربان است.
نسفی در این باره می نویسد:
عکس توکل
توکل یکی از مفاهیم مذهبی در اسلام است و ممکن است به یکی از موارد زیر نیز اشاره داشته باشد:
سید رحیم توکل
عبدالله توکل، مترجم ایرانی
فضل الله توکل، نوازنده ایرانی
توکل اسماعیلی
توکل (بانه)، روستایی از توابع بخش الوت شهرستان بانه در استان کردستان ایران است.
این روستا در دهستان پشت آربابا قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۲۰ نفر (۴۱خانوار) بوده است.
توکل سارانی (هیرمند)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان هیرمند در استان سیستان و بلوچستان ایران است.
این روستا در دهستان مارگان قرار دارد و ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

توکل در دانشنامه آزاد پارسی

تَوَکّل
(در لغت به معنی واگذاشتن کار خویش به دیگری) اعتمادکردن و پذیرفتن ولایت خداوند. توکّل و مشتقات آن در ۴۸ آیه از ۲۸ سوره و بر روی هم ۷۰بار در قرآن به کار رفته است. جوهر معنای توکّل در علوم عقلی و نقلی، اعم از تفسیر، اخلاق و عرفان، بازگذاردن کار خود به خدا است. همین معناست که آن را در تفسیر به زبانی، و در اخلاق و عرفان به زبانی دیگر بازمی گویند، چنان که در اخلاق، توکّل، یازدهمین نوع فضیلت از فضایل دوازده گانۀ ذیل عدالت به شمار می آید و در تفسیر آن به گونه ای غیرمستقیم بر واگذاری کارهای بشری به خداوند تأکید و تصریح می شود که توکّل نوعی اعتماد به نصرت خدا و تسلیم در برابر حق است؛ به این معنا که شخص متوکل یقین دارد که اگر در مسیر حق گام بردارد و مقاصد صحیحی را دنبال کند، نظام جهان که مظهر مشیت خدا است، به حمایت از او برمی خیزد و از او پشتیبانی می کند. در اخلاق عرفانی، توکّل ازجملۀ مقامات عرفاست که بر طبق آن، سالک باید اولاً سببی جز حق، که مسبّب الاسباب است، نبیند، ثانیاً ما سوی الله را فراموش کند و ثالثاً، در تمام زمینه ها به حق اعتماد کند. این اعتماد، به نظر عارفان طرفدار عرفان پویای مثبت، به رغم باورگروهی از صوفیان مبنی بر ترک هرگونه تلاش از سوی متوکّل، به هیچ روی با تلاش و کوشش مغایر نیست.

توکل در جدول کلمات

توکل کردن
اتکال
ساخته علی توکل نیا با بازی اکبر عبدی | مهران غفوریان
جا به جا
ساخته علی توکل نیا با شرکت اکبر عبدی
جابجا
ساخته علی توکل نیا با بازی اکبر عبدی | مهران غفوریان | افسانه چهره آزاد و جواد عزتی
جا به جا
ساخته علی توکل نیا با بازی اکبر عبدی | افسانه چهره آزاد و مهران غفوریان
جابجا
ساخته علی توکل نیا با بازی نیما شاهر خ شاهی و اندیشه فولادوند
نفرین
ساخته علی توکل نیا با بازی نیما شاهرخ شاهی | اندیشه فولادوند ونیلوفر خوش خلق
نفرین

معنی توکل به انگلیسی

dependence (اسم)
تبعیت ، وابستگی ، بستگی ، توکل ، عدم استقلال
trust (اسم)
مسئولیت ، اطمینان ، اعتماد ، ائتلاف ، اعتبار ، اعتقاد ، ایمان ، قرض ، توکل ، امید ، امانت ، ودیعه ، اتحادیه شرکتها
reliance (اسم)
اعتماد ، دل گرمی ، توکل ، تکیه ، اتکاء

معنی کلمه توکل به عربی

توکل
ثقة

توکل را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی احمدی
دلسپاری
رسم آزادی
یعنی بایدبه خدا اعتماد کرد،با در نظرگرفتن اسباب وبدانداسباب ظاهری نمونه ای بیش نیست،...
سهیل شرفی
توکل کردن
ایمان آوردن
پدرام ملکی
توازن خود را حفظ کردن
سیدحسین اخوان بهابادی
وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَكَلَنِي إلَيْهِ فَأَكْرَمَنِي وَ لَمْ يَكِلْنِي إلَي النَّاسِ فَيُهِينُونِي(از دعای ابوحمزه ثمالی)
و سپاس خداي را كه مرا بخويش وا گذاشت، ازاين رو اكرامم نمود، و به مردم وا نگذاشت تا مرا خوار كنند،
ریشه کلمات وَكَلَنِي و لَمْ يَكِلْنِي و تَوَکُّل یکی و آن وَکل است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• توکل به خداوند   • توکل چیست   • شعر توکل   • احادیث توکل   • داستان توکل   • توکل به خدا در ازدواج   • توکل یعنی چه   • توکل بر خدا در قرآن   • معنی توکل   • مفهوم توکل   • تعریف توکل   • معرفی توکل   • توکل یعنی چی  

توضیحات دیگر

معنی توکل

کلمه : توکل
اشتباه تایپی : j,;g
آوا : tavakkol
نقش : اسم
عکس توکل : در گوگل

آیا معنی توکل مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )