برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1544 100 1
شبکه مترجمین ایران

تولید کالا توسط افراد یا شرکتهای معدودی

معنی کلمه تولید کالا توسط افراد یا شرکتهای معدودی به عربی

تولید کالا توسط افراد یا شرکتهای معدودی
احتکار القلة

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تعداد معدودی   • معنی محدود   • معنی کلمه معدود   • معنی تولید کالا توسط افراد یا شرکتهای معدودی   • مفهوم تولید کالا توسط افراد یا شرکتهای معدودی   • تعریف تولید کالا توسط افراد یا شرکتهای معدودی   • معرفی تولید کالا توسط افراد یا شرکتهای معدودی   • تولید کالا توسط افراد یا شرکتهای معدودی چیست   • تولید کالا توسط افراد یا شرکتهای معدودی یعنی چی   • تولید کالا توسط افراد یا شرکتهای معدودی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تولید کالا توسط افراد یا شرکتهای معدودی

کلمه : تولید کالا توسط افراد یا شرکتهای معدودی
اشتباه تایپی : j,gdn ;hgh j,sx htvhn dh av;jihd lun,nd
عکس تولید کالا توسط افراد یا شرکتهای معدودی : در گوگل

آیا معنی تولید کالا توسط افراد یا شرکتهای معدودی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )