برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1567 100 1
شبکه مترجمین ایران

توصلی

توصلی در دانشنامه اسلامی

توصلی
تَوَصُّلی، اصطلاحی در اصول فقه، در مقابل تَعَبُّدی است.
تَوَصُّل در لغت به معنای به چیزی رسیدن یا پیوستن.

تعبد در لغت
تَعَبُّد به معنای عبادت و بندگی کردن، به بندگی گرفتن و به طاعت دعوت کردن است.

معانی توصلی و تعبدی نزد اصولیین
...
احکام توصلی، احکام غیر مشروط به قصد قربت در مرحله امتثال را می گویند.
احکام توصلی، از اقسام احکام شرعی و مقابل احکام تعبدی است و منظور از آن، احکامی است که در آن ها قصد قربت معتبر نیست، بلکه به هر قصدی که صورت گیرد، غرض مولا برآورده می گردد، چون اصل وجود این احکام مطلوب شارع است، مانند: انقاذ غریق و ادای دین .
امر غیر محتاج به قصد قربت هنگام امتثال را امر توصلی گویند.
امر توصلی، مقابل امر تعبدی است و به امری گفته می شود که در سقوط آن قصد قربت شرط نیست، مانند: تطهیر ظروف و لباس.چنین امری اگر به قصد قربت امتثال شود، بر آن ثواب مترتب می شود، هر چند برای سقوط آن، قصد قربت لازم نیست.
عناوین مرتبط
امر تعبدی؛واجب توصلی.

توصل در لغت به معنای به چیزی رسیدن یا پیوستن و تعبد به معنای عبادت و به بندگی گرفتن و به طاعت دعوت کردن است.
معنای اصطلاحی
واجبی که صرف انجام دادن آن با هر نیتی که باشد، موجب ادای تکلیف است ونیازی به قصد تقرب به پروردگار ندارد. و واجبی که به خودی خود تکلیف را ساقط نمی کند بلکه نیازمند قصد قربت است واجب تعبدی است.
استناد به قرآن کریم
آیه شریفه ای که در این خصوص مورد استناد قرار گرفته، آیه پنجم سوره شریفه بینه است:«وما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلوة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمة.» «و به آنها دستوری جز این که خدا را بپرستند داده نشد، در حالی که دین خود را برای او خالص کنند و از شرک به توح ...


توصلی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی توصلی   • مفهوم توصلی   • تعریف توصلی   • معرفی توصلی   • توصلی چیست   • توصلی یعنی چی   • توصلی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی توصلی

کلمه : توصلی
اشتباه تایپی : j,wgd
عکس توصلی : در گوگل

آیا معنی توصلی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )