برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1533 100 1
شبکه مترجمین ایران

تورنسل

/turnosol/

معنی تورنسل در لغت نامه دهخدا

تورنسل. [ ن ِ س ُ ] (فرانسوی ، اِ) نامی است که بر انواع گیاه آفتاب گردان به جهت حرکت گل آن بطرف آفتاب اطلاق شود. || ماده ٔ رنگ کننده که از جوهر اورسی (نوعی گیاه اشنه ) یا کروتون با اوره بدست آید و در آزمایشگاههابکار رود. کاغذ تورنسل در میان مایعات قلیائی برنگ آبی درمی آید و مایعات اسیدی رنگ آن را سرخ می سازند ازاین روی برای تمیز مایعات اسیدی و قلیائی از یکدیگر کاغذ تورنسل را در لابراتوار بکار برند. (از لاروس ).

معنی تورنسل به فارسی

تورنسل
( اسم )جسمی که از تخمیر گلسنگها بوسیل. ادرار یا بمجاورت آمونیاک و کربنات و پتاس ایجادشود . تورنسل در محیط اسیدی برنگ سرخ و در محیط قلیایی برنگ آبی در آید .
نامی است که بر انواع گیاه آفتاب گردان به جهت حرکت گل آن به طرف آفتاب اطلاق شود .

معنی تورنسل در فرهنگ معین

تورنسل
(نِ سُ) [ فر. ] (اِ.) جسمی که از تخمیر گل سنگ ها به وسیلة ادرار یا به مجاورت آمونیاک و کربنات و پتاس ایجاد می شود. تورنسل در محیط اسیدی به رنگ سرخ و در محیط قلیایی به رنگ آبی درآید.

معنی تورنسل در فرهنگ فارسی عمید

تورنسل
مادۀ رنگی آلی حاصل از تخمیر گل سنگ ها در ادرار یا در آب آمونیاکی و کربنات دوپتاس که این جسم در محیط اسیدی سرخ رنگ و در محیط های قلیایی آبی رنگ می شود و برای شناسایی اسیدها و بازها در آزمایشگاه کاربرد دارد.

معنی تورنسل به انگلیسی

litmus (اسم)
تورنسل

تورنسل را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• قیمت کاغذ تورنسل   • کاغذ تورنسل در محیط خنثی   • روش ساخت کاغذ تورنسل   • تغییر رنگ کاغذ ph   • نحوه استفاده از کاغذ تورنسل   • محلول لیتموس   • کاغذ تورنسل آبی   • تلفظ تورنسل   • معنی تورنسل   • مفهوم تورنسل   • تعریف تورنسل   • معرفی تورنسل   • تورنسل چیست   • تورنسل یعنی چی   • تورنسل یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تورنسل

کلمه : تورنسل
اشتباه تایپی : j,vksg
آوا : turnosol
نقش : اسم
عکس تورنسل : در گوگل

آیا معنی تورنسل مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )