توخه

دانشنامه عمومی

توخه ( به یونانی: Τύχη ) ، در اسطوره های یونان، الهه نیک بختی و شانس است.
او کنترلِ خوب و بد بودنِ سرنوشت و اقبال شهر را در دست داشت. معنای نام او در یونانی "شانس" است. این الهه معمولاً تاجی بر سر دارد که مانند دیوارهای یک شهر است و بیشتر اوقات یک شاخه بزرگ در دست دارد که آن را برای دیگران تکان می دهد.
او دختر اوکئانوس و تتوس و یکی از اوکئانیدها است.
عکس توخه
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلف

دانشنامه آزاد فارسی

توخِه (Tyche)
توخِه، الهه سرنوشت
در نظام فکری یونان باستان، تجسم تقدیر یا اتفاق. آیینش در دوره های تمدن هلنی و رومی گسترش یافت و با فورتونا۱ در اساطیر روم همانند شد.
Fortuna

پیشنهاد کاربران

توخه ( به یونانی: Τύχη ) ، در اسطوره های یونان، الهه نیک بختی و شانس است.

بپرس