برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1674 100 1
شبکه مترجمین ایران

توبیخ

/towbix/

مترادف توبیخ: تنبیه، گوشمالی، مجازات ، سرزنش، شماتت، قدح، مواخذه، مذمت، ملامت، نکوهش، نکوهیدن، سرزنش کردن

متضاد توبیخ: تشویق، ستودن، مدح کردن

برابر پارسی: سرزنش، سرکوفت، نکوهش

معنی توبیخ در لغت نامه دهخدا

توبیخ. [ ت َ ] (ع مص ) سرزنش کردن. (زوزنی ) (دهار). نکوهیدن و بیم و تهدید کردن و سرزنش نمودن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ملامت و سرزنش کردن. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). ملامت و نکوهش وسرزنش. (ناظم الاطباء). نکوهش. توکیس. عذل. لوم. ملامت. سرزنش کردن. سرزنش. سرکوفت. سراکوفت. تعییر. تعنیف. نکوهیدن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) :
نوآموز را ذکر تحسین و زه
ز توبیخ و تهدید استاد به.
(بوستان ).
شنیدم سر از فرمان ملک باززد... بفرمود تا مضمون خطاب را به زجر و توبیخ از وی مستخلص کردند. (گلستان ).

معنی توبیخ به فارسی

توبیخ
نکوهش کردن، سرزنش کردن، نکوهیدن
۱ -( مصدر ) سرزنش کردن نکوهیدن . ۲ - ( اسم ) سرزنش نکوهش . جمع : توبیخات .
ملامت نمودن و ترسانیدن و نکوهیدن . سرزنش .

معنی توبیخ در فرهنگ معین

توبیخ
(تُ) [ ع . ] (مص م .) نکوهیدن ، سرزنش کردن .

معنی توبیخ در فرهنگ فارسی عمید

توبیخ
نکوهش کردن، سرزنش کردن، نکوهیدن.

معنی توبیخ به انگلیسی

vituperation (اسم)
توهین ، بد زبانی ، سرزنش ، بد گویی ، ناسزا گویی ، توبیخ
reproach (اسم)
سب ، ننگ ، سرزنش ، مذمت ، رسوایی ، ملامت ، طعنه ، عیب جویی ، توبیخ ، سرکوفت
talking to (اسم)
نصیحت ، اخطار ، تنبیه ، توبیخ ، سرزنش رسمی
raillery (اسم)
انتقاد ، سرزنش ، شوخی ، توبیخ ، استهزا
rail (اسم)
نرده ، توبیخ ، ریل خط آهن ، خط اهن
reprimand (اسم)
سرزنش ، مجازات ، توبیخ ، سرزنش و توبیخ رسمی

معنی کلمه توبیخ به عربی

توبیخ
سخط , لوم
ناصح
تانيب
عاقب
توبيخ , سخط

توبیخ را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

👈تنهاوناشناس👉
تنبیه، گوشمالی، مجازات، سرزنش، سرزنش کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• توبیخ اداری   • توبیخ کارکنان   • توبیخ کارمند   • ملامت و سرزنش در جدول   • توبیخ اداری چیست   • چیره شدن زورکسی بردیگری   • توبیخ کتبی   • کلمه نفی عربی   • معنی توبیخ   • مفهوم توبیخ   • تعریف توبیخ   • معرفی توبیخ   • توبیخ چیست   • توبیخ یعنی چی   • توبیخ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی توبیخ

کلمه : توبیخ
اشتباه تایپی : j,fdo
آوا : towbix
نقش : اسم
عکس توبیخ : در گوگل

آیا معنی توبیخ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )