برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1639 100 1
شبکه مترجمین ایران

توارث

/tavAros/

مترادف توارث: ارث بردن، به هم ارث دادن، به ارث رسیدن، از هم ارث بردن، ارثی، موروثی

برابر پارسی: همریگی

معنی توارث در لغت نامه دهخدا

توارث. [ ت َ رُ ] (ع مص ) از یکدیگر میراث گرفتن. (زوزنی ) (از آنندراج ). همدیگر وراثت جستن ، یقال : توارثوا کابراً عن کابر. (منتهی الارب ). میراث بردن بعضی از بعضی. (از اقرب الموارد). || کلیه ٔمشخصات جسمانی و ضمیری که از آباء و اجداد و پدر و مادر به فرزند منتقل می شود و محیط در ظهور آنها بی اثر می باشد ارثی هستند... باید دانست که اساس این صفات و خصوصیات موروث در سلولهای نطفه ٔ والدین موجود می باشد و انتقال این خصوصیات از نسلی به نسل دیگر بواسطه ٔ همین سلولهای نطفه ایست... هر موجود اعم از گیاه یا حیوان زندگانی را از یک سلول آغاز می کند... تخم ازاتحاد سلول نطفه ٔ مادر که در تخمدان پرورش یافته باسلول نطفه ٔ پدر که در بیضه رشد کرده تشکیل شده است و در محیط محصوری که عبارت از رحم مادر باشد حمایت شده به دو و چهار و هشت و شانزده و سی ودو، همین طور تامیلیونها و بیلیونها تقسیم می شود و... نتیجه آن میشود که هر سلول در بدن شامل هسته ای است که از هسته ٔ سلول نطفه ٔ بارورشده بوجود آمده و شامل همان خواصی است که در هسته ٔ سلول نطفه ٔ بارورشده است. پس عملاً توارث هر فرد شامل بیلیونها هسته ٔ سلول است که تمام آنها از هسته ٔ سلول نطفه ٔ بارورشده ریشه گرفته اند و گفته شد که همین سلول نطفه ٔ بارورشده نتیجه ٔ اتحاد دو سلول است یکی سلول نطفه ٔ نر و دیگری سلول نطفه ٔ ماده... در هسته ٔ هر سلول اجسامی دیده میشوند که به آنها کروموزم گویند، عده ٔ این کروموزمها در تمام سلولهای یک فرد و در تمام افراد یک نوع مساوی و ثابت و لایتغیر است ، اساس توارث مربوط به این کروموزمها است. بر اثر تحقیق دانشمندان ثابت شده است که این کروموزمها حاوی دانه های بسیار ریز موسوم به ژن هستند که از شدت ریزی حتی در زیر میکروسکپهای معمولی قابل مشاهده نیستند. عده ٔ ژنهایی که در کروموزمهای موجود انسان است بسیار و از هزار بیشتر می باشد و بطور غیرمساوی در کروموزمها تقسیم شده اند. ژنها نیز مانند کروموزمها بصورت زوج زوج هستند که یک فرد از آنها از طرف پدر و فرد دیگر از طرف مادر آمده است و چنین احتمال داده اند که ژنهای هر کروموزم بصورت دو رشته ٔ موازی پهلوی هم و مانند دانه های تسبیح زوج زوج در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند. برای انتقال هر صفت ارثی چندین زوج از ژنها باید شرکت جویند و صفات مستقل نتیج ...

معنی توارث به فارسی

توارث
ازیکدیگرارث بردن، بهم ارث دادن
( مصدر ) ۱- ارث بردن از یکدیگر . ۲ - بهم ارث دادن . جمع : توارثات .

معنی توارث در فرهنگ معین

توارث
(تَ رُ) [ ع . ] (مص م .) ارث بردن از یکدیگر.

معنی توارث در فرهنگ فارسی عمید

توارث
از یکدیگر ارث بردن، به هم ارث دادن.

توارث در دانشنامه اسلامی

توارث ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: قرآن• توارث اخلاقی (قرآن)، ارث بردن خصوصیات اخلاقی از طریق ژن و توارث و آیات مربوط به آن• آیه توارث زوجین، آیه توارث زوجین یا «آیه حجب» یا «آیه ارث زوجه »، آیه ۱۲ سوره نساء• آیه توارث بالایمان، آیه ارث بردن مسلمانان از یکدیگر از راه بستن پیمان برادری کاربردهای دیگر• توارث (فقه)، ارث بردن از یکدیگر• توارد شهود، اتفاق شاهدان در شهادت
...
توارث: ارث بردن از یکدیگر.
از آن در باب ارث سخن رفته است.
اسباب توارث
سبب توارث، مرگهای جمعی یا غرق شدن است، یا فروریختن ساختمان و زیر آوار ماندن و یا جز آن از اسباب خاص، نظیر سوختن و کشته شدن در جنگ و یا سبب خاصّی وجود ندارد، بلکه عدّه ای به مرگ طبیعی می میرند.
چگونگی اثبات توارث
اگر سبب، غرق شدن یا زیر آوار ماندن باشد، بدون شک توارث ثابت است. در فرض مردن دسته جمعی به مرگ طبیعی بنابر مشهور توارث ثابت نیست، بلکه بر آن ادعای اجماع شده است. برخی قائل به ثبوت توارث شده اند. در اینکه در مرگ جمعی به سبب خاص، غیر از دو سبب یادشده توارث ثابت می گردد یا نه اختلافعنوان پیوند است. مشهور قول دوم است؛ لیکن تعداد زیادی از فقها قائل به توارث هستند.
شرایط توارث
...
ارث بردن خصوصیات اخلاقی از طریق ژن و توارث را توارث اخلاقی گویند. به این مهم در برخی از آیات اشاره شده است.
 ۱. ↑ مریم/سوره۱۹، آیه۲۷ - ۲۸.    
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «توارث اخلاقی».    
...

توارث در دانشنامه آزاد پارسی

رجوع شود به:ژنتیک

معنی کلمه توارث به عربی

توارث
وراثة

توارث را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محی
انتقال دادن
Dana Ghaffari
discent
احمدرضا رمضانپور
ارث ، وراثت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی توارث   • مفهوم توارث   • تعریف توارث   • معرفی توارث   • توارث چیست   • توارث یعنی چی   • توارث یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی توارث

کلمه : توارث
اشتباه تایپی : j,hve
آوا : tavAros
نقش : اسم
عکس توارث : در گوگل

آیا معنی توارث مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )