برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1394 100 1

تنک بیز

معنی تنک بیز در لغت نامه دهخدا

تنک بیز. [ ت َ ن ُ / ت ُ ن ُ ] (اِ مرکب ) نوعی از غربال که به مو بافند وچیزی که خواهند نیک باریک شود بدان بیزند . (فرهنگ رشیدی ). غربالی را گویند که نرم و باریک و از موی دم اسب ساخته و در غایت تنک چشمی باشد و هرچه از آن بیزند نرم بیرون آید و پالاون و ترشی پالا را نیز گویند که سوراخها دارد و بدان چیزها را صاف کنند. (انجمن آرا) (آنندراج ). موبیز نازک واعلا. (ناظم الاطباء). و رجوع به تنک و تنگ بیز شود.

معنی تنک بیز در فرهنگ فارسی عمید

تنک بیز
= تنگبیز

تنک بیز را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تنک بیز   • مفهوم تنک بیز   • تعریف تنک بیز   • معرفی تنک بیز   • تنک بیز چیست   • تنک بیز یعنی چی   • تنک بیز یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تنک بیز
کلمه : تنک بیز
اشتباه تایپی : jk; fdc
عکس تنک بیز : در گوگل

آیا معنی تنک بیز مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )