برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1648 100 1
شبکه مترجمین ایران

تنبیه

/tanbih/

مترادف تنبیه: تادیب، تعذیب، تعزیر، توبیخ، جزا، سیاست، عقاب، گوشمال، گوشمالی، مجازات، نسق ، بیدار کردن، هشیار ساختن، آگاه کردن، واقف کردن ، تادیب کردن، گوشمالی دادن، مجازات کردن

متضاد تنبیه: تشویق، غافل ساختن، باخبر گذاشتن، تشویق کردن

برابر پارسی: گوشمالی، کیفر، سزا، پادا فره

معنی تنبیه در لغت نامه دهخدا

تنبیت. [ تَم ْ ] (ع مص ) پروردن. (تاج المصادر بیهقی ). پروردن کودک را. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || درخت نشاندن.(تاج المصادر بیهقی ) (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || نبت اجلک بین عینیک ؛ همیشه مرگ را جلو خود ببین. (از ناظم الاطباء). مرگ را در چشم خود غرس کن. (از اقرب الموارد).

تنبیت. [ تَم ْ / تِم ْ ] (ع اِ) درخت رسته ، خرد باشد یا کلان. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). رجوع به اقرب الموارد شود.

تنبیه. [ تَم ْ ] (ع مص ) بیاگاهانیدن و بیدار کردن. (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ) (دهار). بیدار گردانیدن و واقف کردن برچیزی. (منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). بیدار نمودن و آگاهانیدن. (آنندراج ). آگاه و هوشیار کردن. (غیاث اللغات ). بیداری از خواب آگاهی پس از غفلت و آگاه گردانگی. (ناظم الاطباء). || در اصطلاح علم معانی آنچه از مجملی به اندک تأمل فهمیده شود. (تعریفات ). و گفته اند تنبیه حکمی است که اثبات آن محتاج بدلیل نباشد بلکه تنها ملاحظه ٔ اطراف حکم یا تمثیل مزیل خفا آن را اثبات کند. (از کشاف اصطلاحات الفنون ). رجوع به همین کتاب شود. || دلالت کردن بر چیزی که از آن غافل باشد. (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ) (از تعریفات جرجانی ). پند و نصیحت. (ناظم الاطباء) : این دو قصیده با چندین تنبیه و پند نبشته آمد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 391).
آفرینش همه تنبیه خداوند دل است
دل ندارد که ندارد بخداوند اقرار.
سعدی.
- تنبیه عقلا و تجربه ٔ عقلا ؛ کنایه از، دنیا که سرای تجربه ٔ بخردان است. (انجمن آرا).
- حروف تنبیه ، اصوات تنبیه ؛ الفاظی است که برای آگاه ساختن و بیدار گردانیدن مخاطب بکار برند مانند: هان. هین. الا و جز اینها.
|| ملامت و سرزنش و سیاست و عقوبت. (ناظم الاطباء). و مجازاً در عرف بمعنی زدن و قید کردن کوتاه اندیشان. (غیاث اللغات ). || بنام خواندن کسی را. یقال : نبه باسمه. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || نام آور گردانیدن از گمنامی. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء)(از اقرب الموارد).

معنی تنبیه به فارسی

تنبیه
بیدارکردن، هوشیارساختن، آگاه کردن کسی به امری
۱- ( مصدر ) بیدار کردن هوشیار ساختن . ۲ - آگاه کردن واقف کردن . ۳ - مجازات کردن ادب کردن ( بوسیل. کتک و مانند آن ) گوشمال دادن . ۴ - ( اسم ) گوشمال تادیب . جمع : تنبیهات .
[punishment] [روان شناسی] در شرطی سازی کنشگر، فرایندی که در آن ارتباط یا وابستگی بین یک پاسخ و یک یا چند محرک احتمال وقوع آن را کاهش می دهد
چوب زدن و کتک زدن و سیاست کردن . یا آگاه کردن .
( مصدر ) ۱- بیدار کردنهوشیار ساختن . ۲ - آگاه کردن . ۳ - گوشمال دادن مجازات کردن .
در دستور ربان عرب ها

معنی تنبیه در فرهنگ معین

تنبیه
(تَ) [ ع . ] (مص م .) ۱ - آگاه کردن . ۲ - مجازات کردن .

معنی تنبیه در فرهنگ فارسی عمید

تنبیه
۱. هوشیار ساختن، آگاه کردن کسی بر امری.
۲. مجازاتی به منظور اصلاح و تربیت.

تنبیه در دانشنامه اسلامی

تنبیه
تنبیه: آگاه ساختن، هشدار دادن می باشد
تنبیه مصدر باب تفعیل از ریشه «ن ـ ب ـ ه» است. این واژه که ابتدا به معنای بیدار کردن به کار می رفته، به مرور زمان و پس از ورود به زبان فارسی افزون بر کاربرد در معنای بیدار کردن، معانی هوشیار کردن و آگاه کردن پس از غفلت را نیز به خود گرفته است. سپس در کاربرد مجازی و در عرف عام ، چوب یا کتک زدن، سیاست کردن کوته اندیشان و تادیب و گوشمال دادن را نیز تنبیه گفته اند.
← در اصطلاح روانشناسی
زیربنای تربیت اسلامی ، رحمت ، گذشت ، ارشاد ، نصیحت و بشارت است و جایگاه تنبیه و مجازات ـ که خود جلوه ای از دوستی و محبت برای اصلاح و تربیت است و نه ابزار انتقامجویی ـ در مراحل بعدی و تنها به صورت عامل بازدارنده از انحراف و ناهنجاری مطرح است.
تنبیه از نظر اسلام و قرآن
برخلاف برخی نظام های تربیتی، از نظر اسلام و قرآن ، اصل تنبیه به طور مطلق محکوم نبوده، بلکه در جای مناسب خود لازم است. تنبیه و مجازات درست و طبق آداب، روشی مناسب برای بیدار کردن، هشیار ساختن و ادب کردن آدمی و جدا کردن او از بدی و کجی بوده، در اصلاح فرد و جامعه نقشی اساسی ایفا می کند. به علاوه آیات فراوانی از قرآن کریم که از توبیخ ، تهدید و عذاب اقوام و افراد سخن می گویند و نیز آیات مربوط به حدود و قصاص و تعزیرات ، با موضوع تنبیه پیوند دارند که به ارائه نمونه هایی از آیات در هر بخش بسنده می شود. یکی از روش های بازدارنده خداوند در قرآن، بازگو کردن داستان های اقوام، ملل، یا افرادی است که به علّت سرکشی و طغیان و عدم تسلیم در برابر اوامر الهی به عذاب ها و عقوبت های سخت مبتلا گشته اند. این گونه داستان ها و مواعظ می توانند محرکیآگاهی آور و هشیار کننده باشند و انسان را از خشم الهی ترسانده، از گناه و سرکشی بازدارند؛ به صورت نمونه به موارد زیر می توان اشاره کرد: مجازات ابلیس به رانده شدن از بهشت و دوری از رحمت الهی به علت تکبّر و تخلف از فرمان پروردگار و سجده نکردن برای حضرت آدم علیه السّلام، عذاب قوم نوح و حتی فرزند وی به طوفان و غرق شدن در آب ، ، عقوبت قوم لوط به بارانی از سنگ تنبیه قوم شعیب به مرگ ناگهانی و بی نام و اثر شدن، تنبیه قوم عاد به بادهای سرد و توفنده به سبب تکبّر و سرکشی، عذاب قوم ثمود به وسیله صاعقه به علت رویگردانی ...


تنبیه در دانشنامه ویکی پدیا

تنبیه
تنبیه بدنی
پاداش
تقویت منفی
تقویت مثبت
شرطی سازی
روان شناسی تربیتی
تنبیه در روان شناسی گفته می شود به هر نوع محرک بیزارکننده ای که در کاهش نیروی (یا احتمال وقوع) پاسخ مقارن با آن، اثر فوری اما موقتی داشته باشد. تنبیه تحریکی است دردناک که به خاطر انجام رفتاری خاص، از طرف ارگانیسم دریافت می شود و عاملی است برای متوقف ساختن یا جلوگیری از بروز آن پاسخ.
اصطلاح تنبیه را موقعی می توان بهتر درک کرد که رابطهٔ آن را با اصطلاح «پاداش» در نظر گرفت. تنبیه از لحاظ تأثیری که بر فرد دارد، عیناً متضاد پاداش نیست. در حالی که پادایش احتمال وقوع پاسخ بخصوصی را «بهطور دائم» افزایش می دهد، تنبیه فقط یک اثر «موقتی» بازدارنده در بروز پاسخ بخصوص دارد.
بر طبق نظریّهٔ اسکینر، تنبیه نمایشی است از یک تقویت کنندهٔ منفی (یک محرک بیزارکننده) یا دور شدن از یک تقویت کنندهٔ مثبت. «بنابراین مهم ترین اثر تنبیه، ایجاد شرایط بیزارکننده ای است که از ان احتراز می شود...» اما اسکینر مطلب را ادامه داده، بیان می کند که تنبیه نمی تواند رفتار را برای همیشه نابود «اگر از تنبیه به طور مکرر خودداری شود، تقویت کنندهٔ شرطی منفی به خاموشی می گراید. در این صورت رفتار ناسازگار کم کم تقویت می شود و رفتار تنبیه شده سرانجام پدیدار می شود ... اگر تنبیه قطع گردد، رفتار مورد نظر ممکن است با نیروی تمام ظاهر شود.»روانشناسان اجتماعی این اصطلاح را در معنای وسیعی به صورت «تحمل عواقب ناگوار و ناخوشایند (غیر از موارد بدون پاداش) برای یک عمل بکار می برند.
«تنبیه» (انگلیسی: The Punishment (film)) یک فیلم به کارگردانی دیوید وارک گریفیت است که در سال ۱۹۱۲ منتشر شد.
۴ آوریل ۱۹۱۲ (۱۹۱۲-04-۰۴)
تنبیه الامة و تنزیه الملة رساله ای سیاسی از محمدحسین نائینی در محدودهٔ نظریهٔ شیعی حکومت جور در دورهٔ غیبت و در دفاع از حکومت انتخابی و مخالفت با سلطنت مطلقه و حکومت استبدادی است که آ ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

تنبیه در دانشنامه آزاد پارسی

تَنْبیه
در آموزش و پرورش، آگاه کردن، واقف کردن؛ مجازات کردن، ادب کردن با کتک و مانند آن؛ اعمال مجازات روانی یا جسمی بر فراگیر به قصد آگاه کردن او از رفتار نامطلوبش و تضعیف رفتار نامطلوب در او. تنبیه از لحاظ روان شناسی عبارت است از: «ارائۀ محرک آزارنده برای تغییردادن رفتار». طبق نظریۀ گاتری، برای آن که تنبیه مؤثر واقع شود باید دو ویژگی داشته باشد: الف) باید رفتاری را به وجود آورد که با رفتار نامطلوب مغایر است؛ ب) باید در حضور محرک هایی صورت گیرد که پاسخ نامطلوب را به وجود آورده اند. در آموزش و پرورش ایران، تنبیه، به صورت بدنی یا روانی، وجود داشته است. ازجمله انواع تنبیه بدنی است: گوشمال دادن (فشردن لالۀ گوش با انگشت)؛ چوب زدن بر کف دست؛ فلک کردن و چوب زدن بر کف پا؛ برپا نگاهداشتن دانش آموز به مدت طولانی؛ و ازجمله تنبیه های روانی است: کسر نمره، توبیخ، اخراج از کلاس، اخراج از مدرسه، و ممنوعیت از تحصیل در مدارس دولتی. امروزه تنبیه بدنی در آموزش و پرورش ایران ممنوع و تقریباً منسوخ شده است و در آیین نامه های آموزشی، تنبیه بیشتر ناظر بر معنای دقیق این امر (یعنی آگاه کردن دانش آموز) است.

تنبیه در جدول کلمات

تنبیه اداری
توبیخ
تنبیه بدنی
کتک
آگاه و تنبیه شده
متنبه
حرف تنبیه و آگاهی
هان
کلمه تنبیه و ندا
هلا

معنی تنبیه به انگلیسی

talking to (اسم)
نصیحت ، اخطار ، تنبیه ، توبیخ ، سرزنش رسمی
punishment (اسم)
اجر ، تنبیه ، تادیب ، مجازات ، گوشمالی ، سزا
grueling (اسم)
تنبیه
chastisement (اسم)
تنبیه
gruelling (اسم)
تنبیه

معنی کلمه تنبیه به عربی

تنبیه
ثريد , عقاب
اجلد , عاقب , مازق , وبخ
قسوة

تنبیه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یوسف
(= مجازات) این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
تاشان (کردی)
دَنید (سنسکریت: دَنیدَ)
ساسَن (سنسکریت: ساسَنَ)
تنبیه به واتای (= معنی) بیدار ـ آگاه کردن در پارسی امروز به کار نمی رود
جواد تروی
اگاه کردن
F
هوشیار کردن، آگاه ساختن کسی بر کاری
ت
تنبیه حال بهم زن است
بورژوا
بدترین روشی که مخرب ساز روان و عملکرد درونی و برونی افراد است که باعث سرکوب و افسردگی و اختلال شناختی در مغز و در بزرگسالی موجب بیماری های روانی می شود.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تنبیه اسپنک   • تنبیه بدنی فلک   • تنبیه دختر   • خاطرات تنبیه   • تنبیه بدنی اپارات   • تنبیه در فیلم های کره ای   • تنبیه در باسنی   • تنبیه فلک   • معنی تنبیه   • مفهوم تنبیه   • تعریف تنبیه   • معرفی تنبیه   • تنبیه چیست   • تنبیه یعنی چی   • تنبیه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تنبیه

کلمه : تنبیه
اشتباه تایپی : jkfdi
آوا : tanbih
نقش : اسم
عکس تنبیه : در گوگل

آیا معنی تنبیه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )