برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1405 100 1

تناوب

/tanAvob/

مترادف تناوب: بسامد، توالی، نوبت، نوبت گذاشتن، نوبتی کار انجام دادن، متناوب بودن

برابر پارسی: گاه به گاه

معنی تناوب در لغت نامه دهخدا

تناوب. [ ت َ وُ ] (ع مص ) بنوبت کردن. (زوزنی ). بنوبت کار کردن. (آنندراج ): تناوبوا علی الامر؛ تداولوه بینهم یفعله ُ هذا مرة و هذا مرة. (المصباح از اقرب الموارد). || قسمت نمودن آب را به سنگ ریزه ٔ قسمت : تناوبوا علی الماء. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || بنوبت گرفتن : و هم یتناوبون النوبة فیما بینهم فی الماء و غیره ؛ یعنی ایشان به نوبت می گیرند آن را. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || (اِ) آیش بنوبت. (ناظم الاطباء).

معنی تناوب به فارسی

تناوب
باهم نوبت گذاشتن، بنوبت کارکردن، بنوبت گرفتن
۱- ( مصدر ) نوبت گذاشتن نوبت بنوبت کاری را انجام دادن . ۲ - ( اسم ) نوبت بنوبت گمار بگمار .
[ley farming] [کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات] کشت تناوبی خانوادۀ نیامداران به خصوص یونجه های یک ساله و شبدر در تناوب با غلات
به نوبت آمدن . به نوبت روی آوردن .
[period] [فیزیک] مدت زمان یک نوسان یا چرخۀ کامل متـ . دوره 2 * مصوب فرهنگستان اول
[ریاضی] ← سری متناوب

معنی تناوب در فرهنگ معین

تناوب
(تَ وُ) [ ع . ] (مص ل .) به نوبت کاری را انجام دادن .

معنی تناوب در فرهنگ فارسی عمید

تناوب
به نوبت و با فاصلۀ معین کاری انجام دادن.

تناوب در دانشنامه اسلامی

تناوب
تقسیم کار یا انتفاع از چیزی بین چند نفر به نوبت را تَناوب گویند و از آن در بابهایی نظیر طهارت، عاریه، اجاره و نکاح به مناسبت سخن رفته است.
بنابر قول به نجس شدن آب چاه به سبب تماس با نجاست، در بعضی نجاسات، تمامی آب چاه کشیده می‏شود. در این گونه موارد چهار مرد از طلوع تا غروب آفتاب، نوبتی دو به دو آب چاه را می‏کشند، آب پس از آن پاک می‏گردد.

تناوب در گرفتن تابوت
گرفتن چهار طرف تابوت توسط چهار نفر مستحب است و افضل آن است که هر یک به نوبت و با جابه‏جا کردن، هر چهار طرف را بر دوش گیرد.

حکم تناوب در اشیاء مشترک بین چند شریک
ملکی که بین دو نفر مشترک است هیچ‏کدام بدون اجازه دیگری نمی‏تواند آن را اجاره دهد، بلکه باید با هم توافق کنند و در صورت اختلاف، با نوبت آن را اجاره دهند، مثلا شش ماه اوّل سال را یکی و شش ماه دوم را دیگری اجاره دهد.
اگر دو نفر مرکبی را اجاره کنند که به نوبت از آن استفاده نمایند، اجاره صحیح است.
همچنین اگر مالی به چند نفر عاریه داده شود و امکان استفاده از آن در یک زمان وجود نداشته باشد، به نوبت از آن استفاده می‏شود.
چنان‏که در آب مشترک میان چند نفر نیز ـ به شرط رضایت همه شرکا ـ حکم همین است. این گونه تقسیم، مهایات نامیده می‏شود. البتّه تقسیم مهایات، اجباری نیست.

شروط تحقق رضاع
...

ارتباط محتوایی با تناوب

معنی تناوب به انگلیسی

shift (اسم)
تعویض ، تغییر ، تناوب ، نوبت ، استعداد ، تعبیه ، ابتکار ، حقه ، عوض ، انتقال ، توطئه ، تغییر مکان ، تغییر جهت ، نوبت کار ، مبدله ، نقشه خائنانه
alternation (اسم)
تناوب ، یک درمیانی ، نوبت
frequency (اسم)
تناوب ، تکرار ، فرکانس ، بسامد
periodicity (اسم)
دوره ، تناوب ، نوبت ، دوری ، حالت تناوبی
intermittence (اسم)
تناوب ، نوبت ، مکی ، فاصله
frequence (اسم)
تناوب ، تکرار ، فرکانس ، بسامد
frequentation (اسم)
تناوب ، تکرار

معنی کلمه تناوب به عربی

تناوب
تناوب

تناوب را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شهریار آریابد
در پارسی " پستایش " از بن پستاییدن به چم به نوبت انجام دادن ، از نسک " فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
نیازعلی شمس
به نوبت یا نوبتی
نوبتی . [ ن َ / نُو ب َ ] (ص نسبی ، اِ) نوبه ای . که به نوبه و تناوب از کسی به دیگری رسد :
هین به ملک نوبتی شادی مکن
ای تو بسته ی ْ نوبت آزادی مکن
دهخدا
با سپاس

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تناوب یعنی چه   • استخدام شرکت تناوب   • مدیرعامل شرکت تناوب   • ادرس شرکت تناوب   • پروژه های شرکت تناوب   • معنی تناوب   • آدرس شرکت تناوب   • تناوب در کشاورزی   • مفهوم تناوب   • تعریف تناوب   • معرفی تناوب   • تناوب چیست   • تناوب یعنی چی  

توضیحات دیگر

معنی تناوب
کلمه : تناوب
اشتباه تایپی : jkh,f
آوا : tanAvob
نقش : اسم
عکس تناوب : در گوگل

آیا معنی تناوب مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )